ŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA
W KATOWICACH

Składki płacone do Izby Aptekarskiej – czy podlegają odliczeniu w deklaracji rocznej PIT?

Kategoria: SKŁADKI
Data dodania: 2023-02-17

W związku z powtarzającymi się pytaniami, czy płacone składki do Izby Aptekarskiej podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania w rozliczeniu rocznym podatku dochodowego PIT wyjaśniam:

- farmaceuci pracujący na podstawie umowy o pracę bądź na podstawie umowy zlecenia nie mają podstawy prawnej do odliczenia od podstawy opodatkowania składek do organizacji, do której przynależność jest obligatoryjna (ulga została zlikwidowana z dniem 1.01.2004 r.),

- farmaceuci prowadzący działalność gospodarczą mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów opłacone składki do Izby Aptekarskiej, ponieważ jest to warunkiem koniecznym do prowadzenia apteki.


Pytania kierowane do nas wynikają zapewne z pojawiających się informacji o możliwości odliczania od podstawy opodatkowania wpłat na rzecz związków zawodowych zapłaconych po 1 stycznia 2022 r.

Izba Aptekarska nie jest związkiem zawodowym, stanowi samorząd zawodu farmaceuty jako reprezentująca zawodowe, społeczne i gospodarcze interesy tego zawodu.

Podstawą zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w przypadku prowadzenia apteki powinno być potwierdzenie dokonanej wpłaty składek, w przypadku kontroli ze strony US uzupełniony o właściwą podstawę prawną.


mgr Ewa Kłoda
doradca podatkowy Śląskiej Izby Aptekarskiej

mdi-arrow-left Powrót
Zobacz również:
2023-10-25 09:48:28
Składki Składki w Śląskiej Izby Aptekarskiej w KatowicachWpłatę należy dokonywać do 15 dnia danego miesiąca na konto bankowe: PKO I o/Katowice 59 1020 2313 0000 3002 ...
Więcej mdi-menu-right
Skreślenie z Rejestru Farmaceutów osób zalegających z opłacaniem składek powyżej 24 miesięcy Śląska Izba Aptekarska w Katowicach przypomina wszystkim członkom o zmianie wysokości składek z 40 zł na 46 zł miesięcznie oraz o terminowym opłacaniu obowiązko...
Więcej mdi-menu-right
Wysokość składek członkowskich w Śląskiej Izbie Aptekarskiej Szanowni Państwo, Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach przypomina, że uchwałą Rady, od 1 lipca 2021 r. ulegnie zmianie wysokość obligatoryjnej składki ...
Więcej mdi-menu-right
Więcej artykułów mdi-menu-right