ŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA
W KATOWICACH

Skreślenie z Rejestru Farmaceutów osób zalegających z opłacaniem składek powyżej 24 miesięcy

Kategoria: SKŁADKI
Data dodania: 2021-11-24

Śląska Izba Aptekarska w Katowicach przypomina wszystkim członkom o zmianie wysokości składek z 40 zł na 46 zł miesięcznie oraz o terminowym opłacaniu obowiązkowych składek członkowskich.


Zgodnie z art. 8f ust. 1 p. 5 w związku z ust. 2 ustawy o izbach aptekarskich (tekst jednolity Dz.U. 2021 r. poz. 1850 ze zm.), nieopłacanie składek członkowskich przez okres dłuższy niż 24 miesiące jest samoistną  przyczyną skreślenia z rejestru farmaceutów, co skutkuje - po uprawomocnieniu się uchwały Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w tej sprawie - brakiem możliwości wykonywania zawodu farmaceuty.

W związku z wejściem w życie ww. przepisu, Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej 4 stycznia 2022 r. podjęła uchwałę nr U-RSIA-148-VIII-2022 w sprawie procedury skreślenia członka zalegającego z opłacaniem obowiązkowych składek członkowskich powyżej 24 miesięcy z rejestru farmaceutów prowadzonego przez Śląską Izbę Aptekarską.

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr n. farm. Mikołaj Konstanty

Zał. Uchwała nr U-RSIA-148-VIII-2022 w sprawie procedury skreślenia członka zalegającego z opłacaniem obowiązkowych składek członkowskich powyżej 24 miesięcy z rejestru farmaceutów prowadzonego przez Śląską Izbę Aptekarską.

mdi-arrow-left Powrót
Zobacz również:
Składki płacone do Izby Aptekarskiej – czy podlegają odliczeniu w deklaracji rocznej PIT? W związku z powtarzającymi się pytaniami, czy płacone składki do Izby Aptekarskiej podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania w rozliczeniu rocznym podatku ...
Więcej mdi-menu-right
2023-10-25 09:48:28
Składki Składki w Śląskiej Izby Aptekarskiej w KatowicachWpłatę należy dokonywać do 15 dnia danego miesiąca na konto bankowe: PKO I o/Katowice 59 1020 2313 0000 3002 ...
Więcej mdi-menu-right
Wysokość składek członkowskich w Śląskiej Izbie Aptekarskiej Szanowni Państwo, Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach przypomina, że uchwałą Rady, od 1 lipca 2021 r. ulegnie zmianie wysokość obligatoryjnej składki ...
Więcej mdi-menu-right
Więcej artykułów mdi-menu-right