Aktualności

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia opublikował na stronie http://www.nfz-katowice.pl/news/7/dla-swiadczeniodawcy/portal-swiadczeniodawcy-informacje w dziale "Portal świadczeniodawcy - informacje" instrukcje obsługi elektronicznego zestawienia zbiorczego (eZestawienia). Funkcjonalność ma na celu umożliwienie aptekom, które posiadają umowę na realizację recept, przekazywanie uzgodnionego zestawienia zbiorczego recept w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym.


Komunikat Śląskiego OW NFZ dla aptek w sprawie możliwości realizacji e-recept zawierających nieprawidłowy zapis w części dotyczącej ilości ordynowanego produktu leczniczego spowodowany błędem technicznym systemów gabinetowych.

Z poważaniem
Wiceprezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr n. farm. Piotr Brukiewicz

Apothecarius ebook Więcej
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet