Aktualności

7 września br. zacznie obowiązywać ogłoszona 23 sierpnia br. ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz.U. poz. 1590 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001590). Chociaż duża część wprowadzanych przez nią zmian wejdzie w życie w czasie późniejszym, od soboty 7 września br. zmienią się zasady wystawiania i realizacji e-recept. Ustawa rozszerza możliwości przepisywania i realizacji e-recept w porównaniu do recept papierowych. Zmiany te opisane są art. 4 zmieniającej ustawy, który nowelizuje art. 35, 95b, 96, 96a, 96b i 99a ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, 399, 959, 1495, 1542 i 1556).

Apothecarius ebook Więcej
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet