ŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA
W KATOWICACH

Zaproszenie na IX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Aptekarzy Śląskiej Izby Aptekarskiej

Kategoria: ZJAZD 2023
Data dodania: 2023-10-20

Delegat na IX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy
Aptekarzy Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach

ZAPROSZENIE

Realizując postanowienia uchwały U-RSIA-254-VIII-2023 z 14 lutego 2023 r. oraz U-RSIA-259-VIII-2023 z 15 marca 2023 r., na podstawie ustawy o izbach aptekarskich (Dz.U. 2021 poz. 1850 ze zm.)

serdecznie zapraszam Panią/Pana na

IX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Aptekarzy Śląskiej Izby Aptekarskiej,

który odbędzie się:

25-26 listopada 2023 r. w Kocierz Hotel & SPA w Targanicach,
ul. Beskidzka 206, 34-120 Andrychów
www.kocierz.pl tel. +48 33 875 06 00

Z poważaniem

Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr n. farm. Mikołaj Konstanty

Informacje dodatkowe

Rozpoczęcie Zjazdu nastąpi 25 listopada (sobota) o godz. 9.00 (w razie braku quorum drugi termin o godz. 9.15).

Pokoje w hotelu można już zajmować dzień wcześniej tj. od 24 listopada (piątek) br. od godz. 15.00.

Ponieważ dla prawomocnego rozpoczęcia i procedowania Zjazdu w pierwszym terminie o godz. 9.00 konieczne jest quorum, prosimy o niezawodne i punktualne przybycie na Zjazd,
co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem.

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz.U. 2021 poz. 1850 ze zm.) w okręgowym zjeździe sprawozdawczo-wyborczym uczestniczą także, z głosem doradczym, niebędący delegatami członkowie ustępujących organów izby.

UWAGA: do 13.11.2023 r. należy obowiązkowo zgłosić w biurze izby u Krzysztofa Mańki (kom. 668220318, e-mail: manka.krzysiek@gmail.com) udział w Zjeździe w celu określenia
daty przyjazdu (24 czy 25 listopada br.) oraz rodzaju pokoju (proszę zastanowić się, z kim Państwo chcą być zakwaterowani).

Nieusprawiedliwiona nieobecność w zadeklarowanym terminie spowoduje dodatkowe obciążenie izby zbędnymi kosztami pobytu nieobecnego delegata. W sytuacjach losowych, po 13.11.2023 r. związanych z brakiem możliwości przybycia na Zjazd, proszę o kontakt z Krzysztofem Mańką.

Przypominamy Państwu, że zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o izbach aptekarskich (Dz.U. 2021 poz. 1850): „3. Na wniosek okręgowej lub Naczelnej Rady Aptekarskiej pracodawca obowiązany jest zwolnić od pracy pracownika pełniącego określoną funkcję z wyboru w organach izb lub wykonującego czynności na rzecz izby, bez prawa do wynagrodzenia.” Na prośbę delegatki/ta Śląska Izba Aptekarska wyda stosowny wniosek do pracodawcy.

Materiały zjazdowe, w tym: regulaminy, uchwały, sprawozdania, porządek obrad, bilans oraz rachunek zysków i strat ŚIA na 30.09.2023 r. wraz ze szczegółowym zestawieniem przychodów
i kosztów w wersji porównawczej za lata 2021/2022 oraz 2022/2023, stanowiący załącznik do sprawozdania Komisji Rewizyjnej, zostały zamieszczone w aplikacji OIACloud dostępnej na stronie https://katowice.oia24.pl

W związku z powyższym każdemu z Państwa nadano login i hasło umożliwiające zalogowanie się do ww. platformy, gdzie można zapoznać się z przygotowanymi materiałami.

Procedowanie porządku obrad i głosowania uchwał na zjeździe przeprowadzone zostaną również za pośrednictwem aplikacji OIACloud. Do realizacji udziału w zjeździe niezbędne będzie sprawne (naładowane) urządzenie mobilne (smartfon lub tablet).

Już teraz zapraszamy na stronę https://katowice.oia24.pl gdzie można zapoznać się z materiałami na zjazd. Prosimy także o wcześniejsze sprawdzenie sprawności obsługi aplikacji i weryfikacji otrzymanego loginu i hasła.

Twój login (e-mail): (zgodnie z rejestrem izby).

Hasło zostanie wysłane za pośrednictwem smsa na numer telefonu wskazany w rejestrze izby.

W przypadku braku hasła, problemów z logowaniem lub chęcią uzyskania pomocy technicznej proszę o niezwłoczny kontakt mailowy lub telefoniczny z Lechem Wróblewskim (kom. 668220478, e-mail: wroblewski.lech@slaskaoia.pl).

mdi-arrow-left Powrót
Zobacz również:
2023-11-23 12:03:45
Porządek obrad IX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Aptekarzy Śląskiej Izby Aptekarskiej w ... Pierwszy dzień Zjazdu - 25 listopada 2023 r. godz. 09.001. Otwarcie zjazdu, powitanie Delegatów i Gości Zjazdu przez Prezesa Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej dra...
Więcej mdi-menu-right
2023-11-17 12:39:20
Informacja dla delegatów dot. dokumentów finansowych izby Informujemy Delegatów Śląskiej Izby Aptekarskiej, którzy mają pytania dotyczące zestawień kosztów, zysków i strat izby (dostępnych w aplikacji OIACloud) o możli...
Więcej mdi-menu-right
2023-10-20 14:46:27
Lista delegatów na Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Aptekarzy Śląskiej Izby Aptekarskiej 2023-2... 1. Aneta Abramowska 2. Agnieszka Aleksandrowicz 3. Romana Balisz 4. Paulina Bartos-Kogut 5. Daniel Bartyński 6. Artur Beberok 7. Andrzej Bednarz 8. Barbara Betk...
Więcej mdi-menu-right
Więcej artykułów mdi-menu-right