2014-04-01
ZMIANA NAZWISKA farmaceuty

Zmiana nazwiska farmaceuty powoduje konieczność aktualizacji rejestru prowadzonego przez izbę i Prawa Wykonywania Zawodu.

W tym celu należy dostarczyć osobiście lub listownie do izby:

1 – wypełniony załącznik;

2 - kserokopię "Odpisu Skróconego Aktu Małżeństwa" z oryginałem do wglądu lub wpisanym na kserokopię oświadczeniem o zgodności tej kserokopii z oryginałem (miejscowość, data – Oświadczam, że niniejsza kserokopia jest zgodna z oryginałem – czytelny podpis);

3 - oryginał PWZ do dokonania wpisu.

chevron_left
23
01.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry