ŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA
W KATOWICACH

Komunikat NFZ ws. rozporządzenia MZ z 13.10.2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Kategoria: INFORMACJE
Data dodania: 2023-12-06

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie rozporządzenie zmieniające w sprawie wykazu wyrobów medycznych [1], które wprowadza nową numerację wyrobów według kodów, a nie jak dotychczas liczb porządkowych. W rozporządzeniu dodano również nowe wyroby medyczne, zaś w przypadku niektórych wyrobów zmieniono limity finansowania oraz udział pacjenta w tym limicie (m.in. protez, ortez, wyrobów chłonnych i sprzętu stomijnego).

Realizacja zleceń wystawionych przed 1 stycznia 2024 r.

Wskazać należy, że zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia zlecenia na wyroby medyczne z lp. 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 18, 19, 28-31, 34, 35, 39, 41, 42, 45, 48-50, 53, 59 i 60, które do 31 grudnia br. zostały:

1) wystawione lub

2) wystawione i potwierdzone, lub

3) częściowo zrealizowane

- zachowują ważność i są realizowane na dotychczasowych zasadach.

Powyższe oznacza, że po 1 stycznia 2024 r. pacjent może zrealizować takie zlecenie – według wysokości limitu i % udziale w tym limicie obowiązujących na dzień wystawienia zlecenia.

Tym samym świadczeniodawca przygotowując zestaw produktów handlowych na 2024 r. powinien uwzględnić te pozycje w zestawie produktów handlowych.

Natomiast zlecenia na wyroby o kodach wymienionych w § 2 ust. 2 rozporządzenia zmieniającego w sprawie wykazu wyrobów medycznych, które zostały wystawione lub wystawione i potwierdzone lub częściowo zrealizowane w 2023 r. będą mogły być realizowane w 2024 r. w oparciu o nowe kody oraz limity.

Oznacza to, że w przypadku gdy zlecenie zostało zweryfikowane pozytywnie w 2023 r., a pobranie do realizacji będzie miało miejsce w 2024 r., to podczas weryfikacji zlecenia na etapie pobrania do realizacji zostanie wyznaczony nowy kod wyrobu medycznego wynikający z mapowania 2023->2024.

W związku z powyższym świadczeniodawca nie powinien wskazywać w zestawach produktów handlowych na 2024 r. „starych kodów”, które będą podlegały mapowaniu.

Przykład: gdy pacjent będzie chciał zrealizować w 2024 r. zlecenie wystawione w 2023 r. na wyrób medyczny o kodzie P.100, świadczeniodawcy pobierającemu zlecenie do realizacji w systemie eZWM wyświetli się kod Y.06.01 wynikający z nowego rozporządzenia.

Natomiast jeśli zlecenie zostało pobrane do realizacji w 2023 r. a wydanie wyrobu nastąpi dopiero w 2024 r. świadczeniodawca powinien wycofać dokument pobrania i następnie pobrać je ponownie z datą pobrania już na 2024 r.

Przypominamy, że nadal obowiązuje zasada, zgodnie z którą przy tworzeniu zestawów handlowych nie należy wskazywać kodów dotyczących danych grup wyrobów. Kody grup służą jedynie do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w te wyroby medyczne, np. grupa Y.06.01 Grupa materiałów chłonnych obejmująca pieluchomajtki i zamienniki.

[1] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 2461)

 

Źródło informacji:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,8513.html

mdi-arrow-left Powrót
Zobacz również:
2024-02-23 10:52:32
Nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, ... Szanowni Państwo, dzisiaj w Dzienniku Ustaw RP opublikowano nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, ...
Więcej mdi-menu-right
2024-02-23 10:30:26
23.02.2024 r. biuro SIA otwarte w godz. 8.00-12.00 Informujemy, że 23 lutego (piątek) 2024 r. biuro Śląskiej Izby Aptekarskiej będzie wyjątkowo otwarte w godz. 8.00-12.00 z powodu choroby pracowników.
Więcej mdi-menu-right
2024-02-22 12:05:00
Webinar: Antykoncepcja awaryjna w aptece Śląska Izba Aptekarska zaprasza farmaceutów na webinar pt. "Antykoncepcja awaryjna w aptece", który odbędzie się 29 lutego (czwartek) 2024 r. o godz....
Więcej mdi-menu-right
Więcej artykułów mdi-menu-right