ŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA
W KATOWICACH

Apel do Prezydenta RP o wsparcie procesu zmiany Ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej

Kategoria: Ogólna
Data dodania: 2023-12-06

Drodzy Farmaceuci!

17.12.2021 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej podpisał Ustawę o zawodzie farmaceuty.
Dzięki niej nasz zawód zdefiniowano w prawie jako niezależny i wolny.
Jednak tak jak niepodległość, tak i niezależność nie jest na zawsze i wymaga pracy.

Dziś zwracamy się do Was Koleżanki i Koledzy o przesłanie prośby na ręce Pana Prezydenta Andrzeja Dudy.
Apelujemy o wsparcie procesu zmiany Ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej.
Autorem tego prawa jest Pan Prezydent, a ustawa odpowiada na potrzeby starzejącego się społeczeństwa.
W czasie prac pominięto jednak farmaceutów jako niezbędnych członków zespołów Centrów Geriatrycznych, które będą powstawać w Polsce już od stycznia 2024 r.
Pamiętajmy, że koncyliacje lekowe, jakie będą oferować Centra leżą w kompetencjach farmacji klinicznej. Wskazuje na to zarówno definicja Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), jak i rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy dotycząca implementacji opieki farmaceutycznej.
Sama Ustawa o zawodzie farmaceuty definiuje natomiast zadania farmacji klinicznej jako usługi farmaceutyczne.
Wszystko to razem wskazuje, że koncyliacje lekowe należą do profesjonalnych aktywności farmaceutów. Dlatego tak ważne jest, by farmaceuci znaleźli się w kręgu pracowników medycznych tworzących zespoły Centrów Geriatrycznych.

Pomóżcie nam wspierać nasz zawód i kompetencje, prześlijcie prośbę o poniższej treści:

"Szanowny Panie Prezydencie! Zwracam się z uprzejmą prośbą o wsparcie procesu, który pozwoli na uzupełnienie zespołów Centrów Geriatrycznych o farmaceutów. Ustawa, która jest Pana Prezydenta dziełem, doskonale odpowiada na potrzeby systemowe polskiej opieki zdrowotnej. Jednak przewidziane w niej koncyliacje lekowe, zgodnie z podpisaną przez Pana Prezydenta 17.12.2020 r. Ustawą o zawodzie farmaceuty, leżą w zakresie kompetencyjnym farmaceutów klinicznych. Kieruję więc ręce Pana Prezydenta prośbę o wsparcie procesu zmiany Ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej w tym zakresie. 31.10.2023 r. interpelację w tej sprawie Pani Poseł Józefa Szczurek-Żelazko przesłała do Ministerstwa Zdrowia. Jako farmaceuta proszę Pana Prezydenta o wsparcie naszych działań zmierzających do uzupełnienia załóg Centrów Geriatrycznych."

Poniżej znajduje się link z formularzem kontaktowym na oficjalnej stronie Prezydenta Rzeczpospolitej Pana Andrzeja Dudy.

Każde przesłanie z podaniem danych kontaktowych będzie uwzględnione.
To jest prośba, a więc nie żądanie, którym jest petycja.
Co więcej, podane dane osobowe będą administrowane przez Kancelarię Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Pokażmy, że dbamy o nasz zawód!

https://www.prezydent.pl/prezydent/napisz-do-prezydenta?fbclid=IwAR3ClS-MaFn2Lv2dTpAdltSsR7YokRo9EPcCBsNhvDVn8kiUUGSTo406d0s

Dziękujemy za Wasze zaangażowanie,
Marta Trafidło, Karolina Wotlińska-Pełka i Igor Baran

mdi-arrow-left Powrót
Zobacz również:
2024-01-12 13:18:06
VII Puchar Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim Zapraszamy do udziału w VII Pucharze Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim, który odbędzie się w Istebnej 3 lutego 2024 r. Organizatorem zawodów jest Śląs...
Więcej mdi-menu-right
2023-12-08 11:49:38
Spotkanie komisji Śląskiej Izby Aptekarskiej ds. informatyzacji i rozwoju - 14.12.2023 r. godz. 17.0... Serdecznie zapraszam farmaceutów ze Śląskiej Izby Aptekarskiej na spotkanie komisji ds. informatyzacji i rozwoju, które odbędzie się 14 grudnia (czwartek) 2023 ...
Więcej mdi-menu-right
2023-12-07 15:20:12
Webinar: Prezentacja nowych władz Śląskiej Izby Aptekarskiej IX kadencji Śląska Izba Aptekarska zaprasza farmaceutów na webinar, na którym zaprezentują się nowe władze Śląskiej Izby Aptekarskiej IX kadencji tj. Prezes Rady dr n...
Więcej mdi-menu-right
Więcej artykułów mdi-menu-right