Sąd

Skład Okręgowego Sądu Aptekarskiego

Przewodniczący Okręgowego Sądu Aptekarskiego:

 • mgr farm. Krzysztof Grzesik

Zastępca przewodniczącego Okręgowego Sądu Aptekarskiego:

 • mgr farm. Jolanta Dominek

Członkowie Okręgowego Sądu Aptekarskiego:

 • mgr farm. Paulina Bartos-Kogut
 • mgr farm. Ewa Cholewa
 • mgr farm. Małgorzata Chrzeszczyk
 • mgr farm. Sylwia Gros-Browarska
 • mgr farm. Bożena Jasińska
 • dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk
 • mgr farm. Anna Kropka
 • mgr farm. Agnieszka Kubica
 • mgr farm. Konrad Kulak
 • mgr farm. Aleksandra Malinowska
 • mgr farm. Jan Stasiczek
 • mgr farm. Monika Wróblewska
 • mgr farm. Bartosz Wyderka
 • dr n. farm. Jadwiga Zdąbłasz

Sekretarz Okręgowego Sądu Aptekarskiego:

 • mgr Dorota Hapeta
 • tel. 32-6089766
 • e-mal: hapeta.dorota@slaskaoia.pl

Członkowie Okręgowego Sądu Aptekarskiego zostają wybrani przez Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy.

Okręgowy Sąd Aptekarski rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej Członków Śląskiej Izby Aptekarskiej oraz sprawuje sądownictwo polubowne.

chevron_left
25
10.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry