Sąd

Przewodnicząca Okręgowego Sądu Aptekarskiego:

mgr farm. Jolanta Dominek

Zastępca przewodniczącej Okręgowego Sądu Aptekarskiego:

mgr farm. Krzysztof Grzesik

Członkowie Okręgowego Sądu Aptekarskiego:

mgr farm. Grażyna Chamerska-Świdergoł
mgr farm. Beata Dominek-Piasta
mgr farm. Agnieszka Dusiło
dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk
mgr farm. Danuta Kamińska-Nowak
mgr farm. Anna Kropka
mgr farm. Konrad Kulak
mgr farm. Mariusz Langer
mgr farm. Aleksandra Malinowska
mgr farm. Anna Margoś-Lisik
mgr farm. Jan Stasiczek
mgr farm. Tomasz Szuścik
mgr farm. Agnieszka Szwaja
mgr farm. Bartosz Wyderka
dr n. farm. Jadwiga Zdąbłasz

Sekretarz Okręgowego Sądu Aptekarskiego:

mgr Dorota Hapeta
tel. 32 - 608 97 66
e-mal: hapeta.dorota@slaskaoia.pl

***

Członkowie Okręgowego Sądu Aptekarskiego zostają wybrani przez Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy.

Okręgowy Sąd Aptekarski rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej Członków Śląskiej Izby Aptekarskiej oraz sprawuje sądownictwo polubowne.

Apothecarius ebook Więcej
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet