Rzecznik

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej:

mgr farm. Tomasz Kloc

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:

mgr farm. Krystyna Caruk
mgr farm. Katarzyna Filipowicz-Dyrka
mgr farm. Halina Jeszka
mgr farm. Monika Kubara
mgr farm. Dominik Lakota
mgr farm. Małgorzata Sokół
mgr farm. Włodzimierz Wdowski

Sekretarz Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:

mgr Dorota Hapeta
tel. 32 - 608 97 66
e-mal: hapeta.dorota@slaskaoia.pl

***

Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy wybiera Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz jego Zastępców.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej prowadzi postępowanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej aptekarzy.

Apothecarius ebook Więcej
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet