Rzecznik

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej:

mgr farm. Tomasz Kloc

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:

mgr farm. Krystyna Caruk
mgr farm. Dominik Janosz
mgr farm. Halina Jeszka
mgr farm. Ewelina Kaczmarek
mgr farm. Monika Kubara
mgr farm. Dominik Lakota
mgr farm. Włodzimierz Wdowski

Sekretarz Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:

mgr Dorota Hapeta
tel. 32-6089766
e-mal: hapeta.dorota@slaskaoia.pl

***

Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy wybiera Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz jego Zastępców.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej prowadzi postępowanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej aptekarzy.

Apothecarius ebook Więcej
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet