2008-10-20
UZYSKANIE SPECJALIZACJI lub DOKTORATU.
Uzyskanie specjalizacji lub doktoratu powoduje konieczność aktualizacji rejestru prowadzonego przez izbę.


W tym celu należy dostarczyć osobiście lub listownie do izby:

1 – wypełniony załącznik;

2 - kserokopię dyplomu specjalizacji lub doktoratu z oryginałem do wglądu lub wpisanym na kserokopii oświadczeniem o zgodności tej kserokopii z oryginałem (miejscowość, data – Oświadczam, że niniejsza kserokopia jest zgodna z oryginałem – czytelny podpis);

Autor: PIECHULA Stanislaw
chevron_left
23
01.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry