2020-04-09
Uchwała Rady SIA ws. ujęcia farmaceutów w procedurach szybkiej ścieżki dostępu do testów na COVID-19

Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej postanawia zwrócić się do Ministra Zdrowia RP Pana Łukasza Szumowskiego o ujęcie farmaceutów pracujących w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych w procedurach szybkiej ścieżki dostępu do testów na COVID-19 przewidzianych dla zawodów medycznych.

Uchwała nr U-RSIA-040-VIII-2020 Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej z dnia 7 kwietnia 2020 r.

Działając w imieniu własnym na podstawie art. 1, w związku z art. 2a oraz 7, w związku z art. 29 ustawy o izbach aptekarskich (t.j. Dz.U. 2019 poz 1419 ze zm.), w związku z art. 86 i następne ustawy Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2019 poz. 499 ze zm.), w związku ze stanem epidemii ogłoszonym na terytorium RP,

Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej

postanawia

zwrócić się do Ministra Zdrowia RP Pana Łukasza Szumowskiego o ujęcie farmaceutów pracujących w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych w procedurach szybkiej ścieżki dostępu do testów na COVID-19 przewidzianych dla zawodów medycznych.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 2a ustawy o izbach aptekarskich „Art. 2a. 1. Wykonywanie zawodu farmaceuty ma na celu ochronę zdrowia publicznego i obejmuje udzielanie usług farmaceutycznych polegających w szczególności na:”
Jak wskazuje art. 86 ustawy Prawo farmaceutyczne „Art.86.1. Apteka jest placówką ochrony zdrowia publicznego, w której osoby uprawnione świadczą w szczególności usługi farmaceutyczne, o których mowa w ust.2”

Pracujący zarówno w aptekach otwartych jak i szpitalnych farmaceuci mają bezpośrednią styczność z pacjentami, w tym potencjalnymi nosicielami koronawirusa lub osobami, które mogły mieć z chorymi styczność.
Do apteki przychodzą pacjenci nie tylko aby wykupić już zaordynowane przez lekarza leki, ale też w celu uzyskania wstępnej porady i zakupienia leków w szczególności teraz w czasie pandemii, kiedy bardzo wiele przychodni ogranicza dostęp do lekarza lub lekarze udzielają porad za pomocą środków komunikacji zdalnej.

Apteka często jest tą pierwszą placówka jaką odwiedza pacjent nie wiedząc, czy jest przeziębiony czy zarażony.

Pomimo działań podjętych przez właścicieli i samych farmaceutów w celu zabezpieczenia personelu aptek przez zarażeniem COVID-19 (szyby, maseczki, organizacja pracy w aptece, inne) personel apteki jest tak samo narażony na zakażenie jak personel medyczny pracujący w placówkach ochrony zdrowia, dla którego jak wynika z informacji na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach zabezpieczono specjalną szybką procedurę w przypadku wystąpienia objawów zakażenia COVID-19.

Działanie to jest przede wszystkim w interesie pacjentów, którzy winni mieć pewność, że obsługujący farmaceuta jest zdrowy i pacjent nie zarazi się koronawirusem w czasie wizyty w aptece.

Ponadto ujęcie farmaceutów na równi z pracownikami służby zdrowia dostępem do szybszego wykonywania testów w przypadku wystąpienia objawów zakażenia uchroni od zarażenia pozostały personel apteki i pozwoli na ich dalsze funkcjonowanie.
    
Bierne pozostawienie farmaceutów poza ścieżką szybkiego dostępu do testów może skutkować w niedalekiej przyszłości zamykaniem aptek z powodu braku personelu, co spowoduje brak dostępu pacjentów do zaopatrzenia w leki. Farmaceuci nie objęci szybką ścieżką będą kilkanaście dni oczekiwali w kwarantannie na potwierdzenie lub negację wyniku zarażenia koronawirusem. W tym czasie będą bezproduktywni dla systemu zdrowia i niedostępni w aptekach dla pacjentów, a personel pracujący w tym samym zespole będzie także objęty kwarantanną.

Wskazując na powyższe okoliczności oraz mając na względzie zachowanie przez pacjentów dostępu do produktów leczniczych nasz wniosek jako zasadny zasługuje na uwzględnienie w całości.

Prezes Rady SIA w Katowicach
dr n. farm. Mikołaj Konstanty


Dot. uchwały Nr U-RSIA-040-VIII-2020

Na podstawie art. 14h.1. ustawy z dnia 31marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568), w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2020 poz. 433) głosowanie przeprowadzono zdalnie za pomocą środków porozumiewania się na odległość – aplikacji Rada24.

ID głosowania: 29455
czas zakończenia: 07.04.2020 11:16:00

Niniejsza Uchwała została podjęta jednomyślnie / większością głosów

1) za: - 23
2) przeciw: - 0
3) wstrzymujących się: - 0

przy udziale 23 osób obecnych na ogólną ilość 31 Członków Rady SIA

Autor: Mikołaj Konstanty
chevron_left
04
12.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry