2020-06-05
Stanowisko NRA ws. wizyt przedstawicieli w aptekach

Stanowisko nr VIII/6/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie odwiedzin (wizyt) przedstawicieli medycznych oraz handlowych w aptekach ogólnodostępnych w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2

Mając na uwadze:

1) przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 964), w którym istotnie zmniejszono liczbę i zakres ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, w tym m.in. dotyczących prowadzenia handlu, punktów gastronomicznych, usług, w tym salonów tatuażu, basenów, klubów fitness oraz kin i teatrów, przy utrzymaniu obowiązku zakrywania ust i nosa oraz stosowania zasad tzw. dystansu społecznego;

2) docierające do Naczelnej Rady Aptekarskiej wnioski o złagodzenie stanowiska w sprawie odwiedzin przedstawicieli medycznych i handlowych w aptekach ogólnodostępnych;

3) istniejącą, poważną sytuację epidemiologiczną oraz ryzyka związane z odwiedzinami (wizytami) przedstawicieli medycznych i handlowych w aptekach ogólnodostępnych

- Naczelna Rada Aptekarska stoi na stanowisku, że odwiedziny (wizyty) przedstawicieli medycznych lub handlowych w aptekach ogólnodostępnych powinny się odbywać z zachowaniem najwyższej ostrożności, aby wyłączyć lub zminimalizować ryzyko zakażania pacjentów i personelu apteki, w szczególności poprzez:

1) ustalenie przez kierownika apteki zasad umawiania odwiedzin (wizyt) oraz wskazanie rodzaju i zakresu stosowanych w ich trakcie środków bezpieczeństwa (typu maseczka, przyłbica, rękawiczki);

2) określanie przybliżonego czas przybycia przedstawiciela do apteki;

3) wprowadzenie i stosowanie zasad przyjmowania przedstawicieli w aptece, w tym obowiązku wypełnienia ankiety na temat stanu zdrowia;

4) wyznaczenie - o ile to możliwe - strefy odwiedzin (wizyt), która umożliwi zachowanie bezpiecznej odległości od pacjentów i personelu apteki, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego;

5) minimalizowanie liczby członków personelu apteki uczestniczących w odwiedzinach (wizytach) przedstawicieli;

6) wprowadzenie wymogu zasłaniania w trakcie odwiedzin (wizyt) przez przedstawiciela nosa i ust oraz zakładania jednorazowych rękawiczek lub dezynfekcji rąk;

7) nieprzeprowadzanie odwiedzin (wizyt) przedstawicieli w trakcie wymiany personelu apteki po zakończeniu zmiany;

8) przedstawienie przez przedstawicieli wszelkich materiałów na nośnikach elektronicznych, a materiałów formie papierowej tylko za zgodą kierownika apteki i z zachowaniem 72 godzinnej kwarantanny przed ich rozpowszechnianiem.

W związku z powyższym, Naczelna Rada Aptekarska zwraca się do farmaceutów oraz innych podmiotów prowadzących apteki ogólnodostępne, kierowników aptek, wszystkich farmaceutów pracujących w aptekach, firm farmaceutycznych i innych podmiotów odpowiedzialnych za działania przedstawicieli medycznych lub handlowych, a także bezpośrednio do przedstawicieli medycznych i handlowych o ustanowienie i rygorystyczne przestrzeganie zasad ostrożności w celu wyłączenia lub zminimalizowania możliwości zakażania pacjentów i personelu apteki.

Uchyla się stanowisko Nr VIII/4 /2020 z dnia 11 maja 2020 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie odwiedzin przedstawicieli medycznych oraz handlowych w aptekach ogólnodostępnych w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Sekretarz NRA
dr n. farm. Lucyna Samborska

Prezes NRA
mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska

Autor: Lech Wróblewski
chevron_left
04
12.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry