2021-08-11
Rehabilitacja stacjonarna po przebytej chorobie COVID-19 w ramach świadczeń NFZ

Informacja Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój w sprawie możliwości realizacji rehabilitacji stacjonarnej po przebytej chorobie COVID-19 w ramach świadczeń NFZ.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak poważne konsekwencje zdrowotne może nieść za sobą choroba COVID-19. Szczególnie pacjenci z obniżoną wydolnością oddechową i wytrzymałościową wymagają pilnej rehabilitacji. Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował kompleksowy program i warunki realizacji świadczeń przez podmioty lecznicze posiadające podpisaną umowę o udzielanie świadczeń w trybie stacjonarnym lub w leczeniu uzdrowiskowym.

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia nr 42/2021/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 5 marca 2021 r. celem rehabilitacji jest „poprawa sprawności oddechowej, wydolności wysiłkowej i krążeniowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej oraz wsparcia zdrowia psychicznego pacjentów w stanie średnim lub ciężkim.”

Dla kogo przeznaczony jest program?

 • Dla pacjentów, którzy byli przeszli zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzone dodatnim wynikiem testu PCR lub wypisem z leczenia szpitalnego,
 • dla pacjentów, których leczenie zakończyło się  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed rozpoczęciem rehabilitacji,
 • dla pacjentów, którzy wymagają kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych
  oraz całodobowego nadzoru lekarskiego,
 • dla pacjentów, którzy doświadczają powikłań w zakresie:
  • układu oddechowego,
  • układu krążenia,
  • układu nerwowego,
  •  narządu ruchu,
  • spadku siły mięśniowej.

Każdy pacjent może skorzystać z programu rehabilitacji jeden raz.

Jakich formalności należy dopełnić, aby zostać zakwalifikowanym?

W celu rozpoczęcia leczenia niezbędne jest dostarczenie do placówki realizującej program:

 • skierowania na rehabilitację, które wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego
 • aktualnych wyników badań:
  • badanie obrazowe RTG  lub MR lub TK klatki piersiowej z opisem wykonane w czasie leczenia lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby,
  • aktualna morfologia, CRP,
  • aktualne badanie EKG,
  • inna dokumentacja medyczna dotycząca leczenia COVID-19 lub objawów pocovidowych, mająca wpływ na  ocenę stanu zdrowia pacjenta,
  • przy dominującym problemie kardiologicznym badanie EKG wykonane w czasie lub zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby.

Jak wygląda leczenie?

Czas trwania rehabilitacji COVID-19 może wynosić od dwóch do sześciu tygodni.

Pacjent ma zapewnioną codzienną opiekę lekarską, specjalistyczne konsultacje, całodobową opiekę pielęgniarską, terapię i wsparcie psychologiczne oraz edukację prozdrowotną.

Każdy pacjent ma indywidualnie dobierany plan leczenia, na który składają się średnio 4 zabiegi dziennie. W trakcie leczenia na bieżąco monitorowany jest stan pacjenta i przeprowadzana jest ocena powrotu do zdrowia.

Rekomendowany program leczenia uwzględnia zabiegi m.in. z zakresu:

 • kinezyterapii zwłaszcza gimnastyka ogólnousprawniająca, trening wytrzymałościowy, ćwiczenia oddechowe,
 • inhalacji – indywidualne, pneumatyczne, zbiorowe,
 • hydroterapii np. kąpiele kwasowęglowe, sucha kąpiel CO2, kąpiele perełkowo-ozonowe,
 • tlenoterapii zjonizowanym powietrzem,
 • balneoterapii np. ćwiczenia poprawiające wydolność oddechową w basenie solankowym

Gdzie w województwie ślą skorzystać z bezpłatnej rehabilitacji?

1.

Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. – pawilon Azalia

Uzdrowiskowa 58
43-230 Goczałkowice-Zdrój

32 449 20 31


Pozostałe placówki medyczne, które świadczą rehabilitację po przebytej chorobie COVID-19 w województwie śląskim w trybie stacjonarnym:

L.p.

Realizator

 

Miejsce udzielania świadczenia

 

Telefon

1

Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe "Ustroń" S.A.

Sanatoryjna 7
43-450 Ustroń

33 856 56 50
33 856 58 28
33 856 51 42

2

Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej

Słoneczna 83
43-384 Jaworze
Wapienicka 16
43-384 Jaworze

33 817 21 66

3

Sanatorium Uzdrowiskowe "Złocień"

Szpitalna 31
43-450 Ustroń

33 854 33 55

4

Sanatorium Uzdrowiskowe "Malwa" Sp. z o.o.

Szpitalna 45
43-450 Ustroń

33 479 05 04

5

Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji

Zdrojowa 6
43-450 Ustroń

33 854 16 32

6

Elvita NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe  "ELEKTRON"

Zdrojowa 5
43-450 Ustroń

33 854 28 99

7

SP ZOZ "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

Jana Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry

32 390 17 71

8

Zespół Sanatoryjno-Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu "Gwarek" - lecznictwo uzdrowiskowe

Uzdrowiskowa 51
43-230 Goczałkowice-Zdrój

32 210 73 54

9

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku

Energetyków 46
44-200 Rybnik

32 429 19 62
32 429 19 51

10

Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach

Dworcowa 31
44-145 Pilchowice

32 33 19 913

11

Zespół Sanatoryjno-Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu "Gwarek" - rehabilitacja lecznicza w trybie stacjonarnym

Uzdrowiskowa 51
43-230 Goczałkowice-Zdrój

32 210 73 54
607 956 993

12

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VITO-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Radiowa 2
44-100 Gliwice

32 302 98 10

 

Autor: Lech Wróblewski
chevron_left
25
10.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry