Apothecarius ebook Więcej
2019-08-06Piotr Brukiewicz
XLII Posiedzenie Rady SIA VII Kadencji

Proponowany porządek obrad 42 posiedzenia Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VII kadencji w dniu 6 sierpnia 2019 r.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Godz. rozpoczęcia 9.15. Przewodniczący posiedzenia Prezes Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz. Protokolant mgr farm. Michał Rzepczyk, mgr farm. Jan Stasiczek.

2. Przyjęcie protokołu z 41 posiedzenia Rady ŚIA VII kadencji w dniu 04.06.2019 r.

3. Opiniowanie:

3a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki ... w miastach Gliwice, Siemianowice Śląskie, Katowice, Oświęcim ...

3b. Opiniowanie farmaceutów – opiekunów, którzy mają sprawować opiekę nad przeddyplomową sześciomiesięczną praktyką zawodową studentów VI roku kierunku farmacja Wydziału Farmaceutycznego - na wniosek:
UM Wrocław ...

3c. Opiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu gliwickiego.

4. Inne sprawy bieżące:

4a. Zmiana uchwały w sprawie wypłaty ryczałtu za udział w posiedzeniach Rady SIA, Prezydium, Sądu Aptekarskiego oraz Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

4b. Prośba mgr farm. o zapomogę finansową.

4c. Głosowanie nad wnioskami o przyznanie odznaczeń samorządowych.

4d. Wniosek o wydanie zezwolenia na przeszkolenie uzupełniające mgr farm. ... w aptece ogólnodostępnej.

4e. VIII Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy – Ośrodek Wrota Mazur w Imionku k. Pisza 30.08-01.09.2019 r.

4f. III Puchar Polski Okręgowych Izba Aptekarskich w Piłce Nożnej – Łęczyca, 7.09.2019 r.

4g. Recipe Docs – oprogramowanie wspomagające prace przy realizacji zaleceń Monografii „Leki sporządzone w aptece” – FP XI – zawarcie umowy na realizację aplikacji.

4h. Aplikacja OIA Menager – oprogramowanie rejestru farmaceutów, aptek oraz modułów OROZ, OSA, odznaczeń, zjazdów, Workflow – zawarcie umowy na realizację aplikacji.

4i. Postanowienie OSA w Katowicach o ukaraniu mgr farm. karą upomnienia – informacja dla Członków Rady SIA

4j. Spotkanie w Rybniku ws. Muzeum Medycyny i Farmacji – Rybnik, 16.07.2019 r.

4k. Posiedzenie Prezydium NRA – Warszawa, 23.07.2019 r.

4l. Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty – uwagi.

4ł. IX Mistrzostwa Polski OIA w Piłce Halowej – 2020 – sprawy organizacyjne.

4m. Wydanie publikacji „Środowisko medyczne na rzecz niepodległości Polski”.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie.

Dokładny termin: 2019-09-19
Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet