2020-04-02
Obsługa pacjentów w aptece w godz. 10.00-12.00 - zmiana rozporządzenia

1.04.2020 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.577) http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/577

Poprawiono kilka błędów w rozporządzeniu z 31.03.2020 r.

Dla aptek najważniejsze jest to, ze zgodnie z moją wcześniejszą informacją https://www.katowice.oia.pl/news/show/id/8313 zdrowie pacjenta jest ważniejsze od jego wieku.

treść zmiany brzmi:

"§9 b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: „5a. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, w zakresie dotyczącym osób powyżej 65. roku życia, nie stosuje się, jeżeli wydanie z apteki lub punktu aptecznego produktu leczniczego, wyrobu medycznego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego innym osobom jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.”

Przypominam, że pojęcie nagłe zagrożenie zdrowia, podobnie jak jeszcze przed 1.04.2020 r. przy receptach farmaceutycznych, należy interpretować dość szeroko. Wyrażam pogląd, że produkt leczniczy służy poprawie zdrowa, kosmetyk nie.

Mam nadzieję, autorzy zmiany zgodzą się z moim poglądem.


Krystian Szulc
Radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej

Autor: Krystian Szulc
chevron_left
04
12.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry