2009-01-10
mgr farm. Piotr Klima - 2009-01-10
Przyznanie Odznaki Honorowej Za Zasługi dla Województwa Śląskiego mgr farm. Piotrowi Klima 2009-01-10

Mgr farm. Piotr Klima ukończył studia w Śląskiej Akademii Medycznej. Absolwent Wydziału Farmaceutycznego w 1980 r. W okresie studiów: aktywna działalność w organizacji studenckiej SZSP. M.in.:
- Starosta Roku
- wiceprzewodniczący Rady Wydziałowej
- przewodniczący Rady Wydziałowej
- wiceprzewodniczący Rady Uczelnianej
- przewodniczący Rady Uczelnianej
- członek Zarządu Komitetu Koordynacyjnego Studentów Akademii Medycznych

Po ukończeniu studiów:
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne:
1983 - 86 - sekretarz Koła w Sosnowcu
1986 - 89 - sekretarz Oddziału w Katowicach
1991 - 2004 - prezes Oddziału w Katowicach i członek Zarządu Głównego w Warszawie
2004 - do nadal - wiceprezes Oddziału w Katowicach

Okręgowa Izba Aptekarska w Katowicach:
Od 1994 - delegat na Walne Zgromadzenie Delegatów
Od 1999 - do nadal - członek Okręgowej Rady Aptekarskiej
od 2004 - do nadal - członek Prezydium OIA
od 2005 - wiceprezes OIA

Samorząd terytorialny
1989 - kandydat na Posła
2003 - 2006 - radny Rady Miasta Racibórz
od 2006 - do nadal - radny Rady Miasta Racibórz

Aktywność społeczna
- członek Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej 2004 - do nadal
- od 2004 r. do nadal członek Rady Programowej Raciborskiego Centrum Kultury
- od 2006 - do nadal - członek Rady Nadzorczej Raciborskiej Izby Gospodarczej
- od 2005 - do nadal - członek Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Integracji „Podaj Rękę"
- od 2004 - do 2006 - członek Rady Społecznej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, od 2005 -jej wiceprzewodniczący
- od 2005 - do nadal członek Komisji Bioetycznej Śląskiej Akademii Medycznej
- od 2006 - do nadal - wiceprezes Stowarzyszenia Akademia Zdrowia w Raciborzu
- od 2006 - do nadal - członek Zarządu ŚUTW w Raciborzu

Inicjator, organizator i współrealizator setek akcji, przedsięwzięć i inicjatyw na szczeblu krajowym, wojewódzkim, regionalnym, powiatowym i gminnym w środowisku naukowym, zawodowym i lokalnej społeczności m.in.:
- inicjator powołania Stowarzyszenia Śląski Uniwersytet w Raciborzu oraz Akademii Zdrowia w Raciborzu oraz wielu zjazdów, konferencji naukowych, sympozjów, sesji naukowych, zebrań, spotkań, seminariów i kursów oraz wyjazdów naukowych, religijnych i turystycznych.
autor licznych artykułów, notatek prasowych w czasopismach naukowych, popularnonaukowych oraz w prasie ogólnodostępnej
- praca społeczna i zawodowa P. Klimy jest prezentowana w mediach (ponad 200 razy, m.in. czasopisma: „Apothecarius", czasopisma aptekarskie „Farmacja Polska", Biuletyn Aptekarski, Gazeta Wyborcza, Dziennik Zachodni, Nowiny Rybnickie, Nowiny Raciborskie, Gazeta - Informator Raciborski, TVP3, Polskie Radio, Radio Plus, Radio 90, Radio Vanessa, Raciborska Telewizja Kablowa, Raciborski Portal Internetowy.
Autor: HAPETA Dorota
chevron_left
23
01.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry