2009-01-10
mgr farm. Anna Śliwińska - 2009-01-10
Przyznanie Odznaki Honorowej Za Zasługi dla Województwa Śląskiego mgr farm. Annie Śliwińskiej - 2009-01-10

Mgr farm. Anna Śliwińska - uzyskała tytuł magistra farmacji na Wydziale Farmacji Śląskiej Akademii Medycznej w Sosnowcu i podjęła pracę w Zakładzie Farmakodynamiki Instytutu Leku tegoż wydziału. Uzyskała I-szy stopień specjalizacji w zakresie farmacji aptecznej. Podjęła pracę w aptece ogólnodostępnej.
Aktywnie działa w środowisku aptekarskim.
Jest współorganizatorką, należącej do Krajowej Izby Gospodarczej, Izby Gospodarczej „Apteka Polska”, wiceprezesem tej organizacji w latach 1999-2001 oraz wiceprzewodniczącą Rady Krajowej Izby Gospodarczej „Apteka Polska”w latach 2001-2004.
Od 2001r jest prezesem Regionu Śląskiego Izby Gospodarczej „Apteka Polska”.
W swej działalności społecznej zaangażowana jest w szczególności w działania zapewniające stabilność polskiego rynku farmaceutycznego i istnienie aptek polskich aptekarzy. Brała czynny udział w tworzeniu prawodawstwa farmaceutycznego. Uczestniczyła w pracach Zespołu d/s zmian w systemie refundacji leków Departamentu Polityki Lekowej przy Ministerstwie Zdrowia. Jest członkiem Zespołu ds. opracowania Kodeksu Etyki Firm Farmaceutycznych utworzonego przy Ministerstwie Zdrowia.
Od lat aktywnie działa w samorządzie aptekarskim. W latach 1995-1999 działała w Prezydium Okręgowej Izby Aptekarskiej W Katowicach. Obecne jest wiceprezesem Śląskiej Izby Aptekarskiej. Jest delegatem na Krajowy zjazd Aptekarzy.
Udziela się jako członek, obecnie obserwator, w Radzie Społecznej Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, szczególne w konsultacjach dotyczących analiz kosztów refundacji leków.
Jest współorganizatorką i uczestniczką akcji informacyjno-edukacyjnej dla pacjentów :„Aptekarze Pacjentom – leczenie może być tańsze”, związanej z promowaniem ekonomiki farmaceutycznej i wykorzystaniem leków generycznych.
Działa czynnie na rzecz pacjentów aptek i społeczeństwa, współpracuje ze Śląską Ligą Walki z Rakiem. Promuje wśród aptek działania informacyjne i prewencyjne.
Uhonorowana resortowym odznaczeniem – Medalem im. Prof. Bronisława Koskowskiego „za zasługi dla aptekarstwa”.
Aktywnie uczestniczy w życiu politycznym. Obdarzona autorytetem i szacunkiem środowiska. Kandydowała do Sejmu RP w Wyborach Parlamentarnych w 2005r. Kandydowała do Rady Miasta Sosnowca w wyborach Samorządowych 2002 i 2006.
Aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym i społecznym swojego regionu. Ściśle współpracuje z Sosnowiecką Radą Samorządu Gospodarczego w pracach na rzecz rozwoju i umacniania samorządu lokalnego.
Członek Rady OIA, obecnie wiceprezes Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach.
Współorganizatorka i uczestniczka akcji informatyczno-edukacyjnej „Aptekarze Pacjentom – leczenie może być tańsze” - z promowaniem ekonomiki farmaceutycznej i wykorzystania leków generycznych.
Działa czynnie na rzecz pacjentów aptek i społeczeństwa, współpracuje ze Śląską Ligą Walki z Rakiem. Promuje wśród aptek działania informacyjne i prewencyjne.
Autor: HAPETA Dorota
chevron_left
23
01.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry