2021-03-27
Komunikat NIA w związku czasowym ograniczeniem funkcjonowania przedszkoli i szkół

Komunikat Naczelnej Izby Aptekarskiej z 26 marca 2021 r. w związku czasowym ograniczeniem funkcjonowania przedszkoli i szkół.

Źródło:
https://www.nia.org.pl/2021/03/26/komunikat-naczelnej-izby-aptekarskiej-w-zwiazku-czasowym-ograniczeniem-funkcjonowania-przedszkoli-i-szkol/

Naczelna Izba Aptekarska

Warszawa, dnia 26 marca 2021 r.

Komunikat Naczelnej Izby Aptekarskiej

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (wersja z 26.03.2021 r. z informacją, że został skierowany do ogłoszenia).

Z § 2 ust. 1 ww. projektu wynika, że w okresie od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych:

1) przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego;
2) szkół podstawowych, w tym oddziałów przedszkolnych w tych szkołach;
3) szkół ponadpodstawowych;
4) placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego;
5) ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
6) domów wczasów dziecięcych;
7) szkolnych schronisk młodzieżowych.

W § 2 ust. 4 pkt 2 przewidziano zasadę, że „Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek:
1) rodziców dzieci, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz
2) rodziców dzieci, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

- ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.

Naczelna Izba Aptekarska wskazuje, że farmaceuci zatrudnieni w aptekach szpitalnych, aptekach zakładowych, działach farmacji szpitalnej oraz pozostali farmaceuci zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą jako „rodzice dzieci, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą" oraz jako „rodzice dzieci, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19" mogą złożyć wniosek do dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoby kierującej inną formą wychowania przedszkolnego o zorganizowanie zajęć w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.

W przypadku farmaceutów wykonujących zawód w aptekach ogólnodostępnych lub punktach aptecznych Naczelna Izba Aptekarska stoi na stanowisku, że farmaceuci ci są osobami realizującymi zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, co oznacza, że w przypadku posiadania dzieci w wieku przedszkolnym lub szkolnym także mogą wnioskować do dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoby kierującej inną formą wychowania przedszkolnego o zorganizowanie zajęć w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.

Oczywistym jest, że farmaceuci wykonujący zawód w aptekach ogólnodostępnych, będących placówkami ochrony zdrowia publicznego, a także farmaceuci w punktach aptecznych, realizują szereg ważnych zadań publicznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
Elżbieta Piotrowska-Rutkowska

Autor: Lech Wróblewski
chevron_left
25
10.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry