2021-03-30
Informacja w sprawie uprawnień do korzystania z przedszkoli, żłobków, szkół

W nawiązaniu do pisma Kuratorium Oświaty w Katowicach, w którym uznano zgodnie ze stanowiskiem Śląskiej Izby Aptekarskiej, że osoby wykonujące zawód farmaceuty są uprawnione do korzystania z przedszkoli i szkół w okresie obostrzeń tj. do 11.04.2021 r, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 26.03.2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 561).

Wyrażam pogląd, że ponieważ rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.03.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 560 https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/560) dotyczy tej samej sprawy i wydane zostało w takiej samej sytuacji epidemiologicznej,

dzieci osób wykonujących zawód farmaceuty uprawnione są do korzystania ze żłobków i innych form opieki nad dziećmi, jak inne osoby wykonujące zawód medyczny zwalczające epidemię COVID-19 w okresie do dnia 11.04.2021 r.

Z poważaniem
Krystian Szulc
Radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej

___

Kuratorium Oświaty w Katowicach

WE-NP.557.7.34.2021
Katowice, 29 marca 2021 r.

Pan
dr n. farm. Mikołaj Konstanty
Prezes Rady
Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach    ul. Kryniczna 15
40-637 Katowice

Dotyczy pisma nr SIAKat-104-2021 z dnia 26 marca 2021 roku

Szanowny Panie Prezesie,
uprzejmie informuję, że zacytowany w piśmie Pana Prezesa przepis prawa odnosi się do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W opublikowanym rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 roku, w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wyszczególnione zostały wykonywane przez rodziców zadania oraz rodzaje miejsc pracy rodziców, uprawnionych do złożenia wniosku o zorganizowanie zajęć stacjonarnych dla swoich dzieci w przedszkolach, szkołach oraz innych formach wychowania przedszkolnego , w które wpisuje się też zawód farmaceuta.

W dniu 29 marca 2021 roku w czasie narad zorganizowanych przez Kuratorium Oświaty w Katowicach dyrektorzy przedszkoli i szkół w województwie śląskim o zapisach rozporządzenia poinformowani zostali.

Ponadto informuję, że kurator oświaty nie sprawuje nadzoru pedagogicznego nad żłobkami.

Z wyrazami szacunku
Pismo podpisano elektronicznie

___

Śląska Izba Aptekarska w Katowicach

Nasz znak: SIAKat-104-2021
Katowice, 26.03.2021 r.

Śląski Kurator Oświaty
Pani mgr Urszula Bauer

Dot.: uprawnień dzieci farmaceutów do korzystania z przedszkoli/żłobków w czasie ich zamknięcia podczas epidemii COVID-19

Szanowna Pani Kurator,

działając na podstawie art. 1 w związku z art. 7 ust. 1 i nast. ustawy o izbach aptekarskich (Dz.U. z 2019 r. poz. 1419 ze zm.) zwracam się z uprzejmą prośną o umieszczenie na Państwa stronach informacji, że dzieci farmaceutów są uprawione do korzystania z przedszkoli i żłobków.

W załączeniu informacja w tej sprawie radcy prawnego Śląskiej Izby Aptekarskiej Pana Krystiana Szulca

Mam nadzieję, że w tej i innych sprawach nasza współpraca będzie służyć racjonalizacji postepowania w trudnym czasie epidemii.

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach
dr n. farm. Mikołaj Konstanty


W załączeniu:
- Opinia prawna w sprawie przedszkoli/żłobków dla dzieci farmaceutów
https://www.katowice.oia.pl/aktualnosci/opinia_w_sprawie_przedszkoli_____obk__w_dla_dzieci_farmaceut__w#tabs

Autor: Krystian Szulc
chevron_left
25
10.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry