2021-03-27
Informacja w sprawie ograniczeń epidemicznych COVID-19

26 marca 2021 r. w godzinach wieczornych opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZ.U. z 2021 r. poz. 561) https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/561

W § 2 zapisano wyjątki od możliwości pobytu dzieci w przedszkolu:

„p 4. Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”.

Mając na uwadze fakt, że zgodnie z art. 86 ustawy Prawo farmaceutyczne, apteka to placówka ochrony zdrowia publicznego i apteki zostały wyłączone spod blokady działania w czasie obowiązywania zakazów działalności, tak jak wszystkie inne placówki związane z ochroną zdrowia, dzieci farmaceutów zatrudnionych w aptekach (wszystkich) mają prawo do korzystania z przedszkola i innych form w okresie jego zamknięcia dla innych dzieci na podstawie § 2 p. 2 pp. c.

Krystian Szulc
Radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej

Autor: Krystian Szulc
chevron_left
25
10.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry