2009-01-10
dr farm. Jadwiga Zdąbłasz -2009-01-10
Przyznanie Odznaki Honorowej Za Zasługi dla Województwa Śląskiego dr farm. Jadwidze Zdąbłasz - 2009-01-10

Dr n. farm. Jadwiga Zdąbłasz. ukończyła studia na Wydziale Farmacji AM we Wrocławiu,
W 1965 roku podjęła pracę w aptekach PZF Cefarm w Katowicach, a następnie w administarcji PZF Cefarm kolejno: Kierownik Magazynu, Kierownik Działu Aptek, a w latach 1981-1990 Z-ca Dyrektora d/s Aptek.
Po zdaniu przed Państwową komisją Egzaminacyjną w Centrum Kształcenia podyplomowego w Bydgoszczy nadano jej tytuł specjalisty II stopnia z Farmacji Aptecznej.
W latach 1981-1984 była Przewodniczącą Sekcji Aptek Otwartych Oddziału Katowickiego PTFarm, w latach 1985-1989 członkiem Zarządu Oddziału PTFarm.
W latach 1991-1994 była Wiceprezesem powołanego Zrzeszenia Właścicieli Aptek.
Równocześnie w 1985 roku podjęła pracę na Wydziale Farmaceutycznym Śląskiej Akademii Medycznej w charakterze pracownika naukowego kolejno: asystenta i starszego asystenta.
We wrześniu 1993 roku obroniła rozprawę doktorską i Rada Wydziału Farmaceutycznego Śląskiej Akademii Medycznej nadała jej tytuł doktora nauk farmaceutycznych. W tym samym roku uzyskała nominację na adjunkta Katedry i Zakładu Farmakoekonomiki Farmacji Społecznej ŚAM.
W latach 1985-2003 prowadziła zajęcia naukowo-dydaktyczne ze studentami IV i V roku Wydziału Farmaceutycznego tj. wykłady i ćwiczenia z zakresu farmakoekonomiki, a ze studentami II roku zakresu organizacji służby zdrowia.
Jest autorką i współautorką kilkunastu publikacji naukowych.
Od 1985 roku brała udział w sympozjach, konferencjach poświęconych historii farmacji i Zjazdach Naukowych PTFarm, na których referowała zgłoszone przez nią prace naukowe.
Była opiekunem kilkunastu prac magisterskich wykonanych w Katedrze i Zakładzie Farmacji Społecznej Wydziału Farmaceutycznego ŚAM. Pod jej kierownictwem ponad 20 magistrów farmacji uzyskało specjalizację z farmacji aptecznej.
Niezależnie od pracy naukowo-dydaktycznej oraz pracy w aptece przez 8 lat tj. od 1995 do 2003 roku była Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej w Śląskiej Izbie Aptekarskiej w Katowicach, a od 2003 roku do nadal jest Przewodniczącą Okręgowego Sądu Aptekarskiego w Katowicach.
Przedstawiając powyższe uważamy, że za swoją aktywną i znaczącą działalnością na terenie województwa śląskiego dr farm. Jadwiga Zdąbłasz w pełni zasłużyła na wyróżnienie „Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego, o co niniejszym wnosimy.
Autor: HAPETA Dorota
chevron_left
31
07.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry