2012-01-10
Czego nie wolno wydawać technikowi farmaceutycznemu?
Proszę zwrócić uwagę na dosłowne brzmienie zapisu, a nie dotychczasowe jego interpretacje w szczególności przez farmaceutów.Prawo farmaceutyczne

Art. 91. 1. Technik farmaceutyczny, posiadający dwuletnią praktykę w aptece w pełnym wymiarze czasu pracy, może wykonywać w aptece czynności fachowe polegające na sporządzaniu, wytwarzaniu, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, z wyjątkiem produktów leczniczych mających w swoim składzie:

1) substancje bardzo silnie działające określone w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) substancje odurzające,

3) substancje psychotropowe grupy I-P oraz II-P

- określone w odrębnych przepisach.

UWAGA – UWPL nie zawiera już oznaczeń substancji, w tym np. A czyli bardzo silnie działających. Wykaz tych substancji jest zawarty i aktualizowany w Farmakopei)


2. Technik farmaceutyczny, o którym mowa w ust. 1, może również wykonywać czynności pomocnicze przy sporządzaniu i przygotowywaniu preparatów leczniczych, o których mowa w art. 86 ust. 3 pkt 1-4 oraz pkt 6.

Art. 86. 1. Apteka jest placówką ochrony zdrowia publicznego, w której osoby uprawnione świadczą w szczególności usługi farmaceutyczne, o których mowa w ust. 2.

3. W odniesieniu do aptek szpitalnych usługą farmaceutyczną jest również:

1) sporządzanie leków do żywienia pozajelitowego;

2) sporządzanie leków do żywienia dojelitowego;

3) przygotowywanie leków w dawkach dziennych w tym leków cytostatycznych;

4) wytwarzanie płynów infuzyjnych;

6) przygotowywanie roztworów do hemodializy i dializy dootrzewnowej;

**********
Autor: PIECHULA Stanislaw
chevron_left
21
09.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry