Aktualności

Ukazało się obwieszczenie ministra zdrowia z dnia 12 lipca 2015 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. 2015.33 http://dziennikmz.mz.gov.pl/actdetails.html?year=2015&act=33) w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Apothecarius ebook Więcej
Wykonanie: Falkonet