2021-01-08
Ankieta dotycząca nowej, projektowanej kompetencji zawodowej: przeprowadzania szczepień ochronnych pacjentów

W związku z dużą ilością zapytań płynących od farmaceutów, członków naszej Izby oraz prowadzonymi pracami legislacyjnymi dotyczącymi zmiany ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, (druk senacki 303) w której to projektowany jest zapis nadający farmaceutom jako grupie zawodowej, nową kompetencję polegającą na możliwości przeprowadzania szczepień ochronnych1, Śląska Izba Aptekarska analizuje potencjalną możliwość wprowadzenia zapisów ww. ustawy w życie.

W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o odniesienie się do procedowanego zamysłu oraz wyrażenie ewentualnego zainteresowania odbyciem kursu szkoleniowego organizowanego przez wyznaczone akredytowane jednostki szkolące (prawdopodobnie będzie to Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego) w omawianej tematyce: przeprowadzania przez farmaceutów szczepień profilaktycznych.

W zaistniałej sytuacji prosimy osoby zainteresowane o wypełnienie poniższej ankiety, która pozwoli nam przeanalizować potrzebę przygotowania odpowiedniej bazy szkoleniowej:

https://www.katowice.oia.pl/formularze/szczepienia

 

1Art. 21c.
1. W przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, wykonanie szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 jest poprzedzone lekarskim badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do jego wykonania.
2. W przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 przeprowadzają:
1) lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, felczerzy i ratownicy medyczni;
2) fizjoterapeuci, farmaceuci, higienistki szkolne i diagności laboratoryjni,
posiadąjący kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.
3. Do szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 nie stosuje się przepisów art. 19, w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19.

 

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr n. farm. Mikołaj Konstanty

Dokładny termin: 2021-05-11
Autor: Mikołaj Konstanty
chevron_left
23
01.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry