2020-12-31
UODO w sprawie nagrywania w aptece

W związku z licznymi zapytaniami w sprawie nagrywania w aptekach, a w szczególności w izbach ekspedycyjnych, zwróciliśmy się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Stanowisko Śląskiej Izby Aptekarskiej ww. sprawie zawsze było negatywne tj. uzasadnione zachowaniem tajemnicy aptekarskiej, interesem pacjenta oraz faktem, że apteka jest placówką ochrony zdrowia publicznego.

Po zmianie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, aby potwierdzić nasze wcześniejsze stanowisko w nowym stanie prawnym, zapytaliśmy Prezesa UODO.

Jak wynika z odpowiedzi Prezesa UODO, który na początku zastrzegł, że jego stanowisko należy traktować tylko pomocniczo, gdyż wiążąca interpretacja może być wydana tylko w drodze decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego. Wyrażam pogląd, że można faktycznie spowodować przeprowadzenie takiego postępowania poprzez skierowanie indywidualnej skargi w takiej sprawie.

Odnosząc się do odpowiedzi Prezesa UODO na pismo Izby wyrażam pogląd, że „wszelkie nagrywanie dźwięku w aptece w szczególności w izbie ekspedycyjnej jako działanie głęboko ingerujące w prywatność osoby fizycznej jest prawnie niedozwolone i może skutkować odpowiedzialnością nie tylko administracyjną i cywilną ale też karną.”

Zapytanie Śląskiej Izby Aptekarskiej ->> pobierz plik PDF.

Pismo Prezesa UODO ->> pobierz plik PDF.

Powyższa opinia jest tylko i wyłącznie stanowiskiem autora i nie może być wykorzystywana zewnętrznie.

Krystian Szulc
Radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej

Autor: Krystian Szulc
chevron_left
21
09.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry