2020-11-05
Zmiana obsługi w siedzibie Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach w związku z COVID-19

Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z narastającym wzrostem zachorowań na COVID-19 wdrażamy w Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach dodatkowe środki ostrożności polegające na podzieleniu pracowników tak, aby nie mieli ze sobą styczności, dzięki czemu zminimalizowane zostanie ryzyko zarażenia całego zespołu. W związku z tym, praca w trybie stacjonarnym będzie odbywała się w sposób rotacyjny. Z uwagi na wprowadzone zmiany, przed przyjazdem do biura Śląskiej Izby Aptekarskiej należy koniecznie umówić się telefonicznie w celu upewnienia się, czy będzie możliwość załatwienia sprawy na miejscu.

Ponadto wprowadzono dodatkowe obostrzenia w obsłudze interesantów po wejściu do siedziby izby:

1. proszę zakryć maseczką usta i nos, a następnie zaczekać w wyznaczonym miejscu w holu przy schodach,

2. proszę zdezynfekować ręce,

3. pracownik izby, po zmierzeniu Państwu temperatury, przekieruje do odpowiedniej osoby, tak aby zrealizować sprawę.

Pomimo, że wolelibyśmy spotkać się na żywo, proponujemy realizację pytań/spraw/wniosków:

- mailowo pisząc na adres katowice@oia.pl,

- przez EPUAP
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/SIA
/SIA/SkrytkaESP

- telefonicznie - numery do pracowników biura izby podane są przy opisie poszczególnych spraw

- lub za pośrednictwem poczty (40-637 Katowice, ul. Kryniczna 15)

zgodnie z poniższym opisem:

1. Opiniowanie kandydatów na kierowników oraz pozostałych spraw, które wymagają procedowania na posiedzeniach (np. opiekunów stażystów, dyżurów aptek)

Przesyłanie dokumentów wyłącznie drogą elektroniczną w formie skanów dokumentów - https://katowice.oia.pl/aktualnosci/procedura_opiniowaia_kandydat__w_na_kierownik__w_aptek

Spotkania z kandydatami na kierowników odbywają się do odwołania zdalnie za pośrednictwem aplikacji ZOOM (instrukcja -> https://www.katowice.oia.pl/files_news/news_8494/files/Instrukcja_%20ZOOM_2020-10-12.pdf)

Osoba kontaktowa - Katarzyna Szymała (kom. 668220236, e-mail: szymala.katarzyna@slaskaoia.pl)

2. Skargi oraz dokumenty w sprawie toczących się postępowań przed Okręgowym Sądem Aptekarskim i Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej należy przesyłać za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej (hapeta.dorota@slaskaoia.pl)

Osoba kontaktowa - Dorota Hapeta (kom. 665666406, e-mail: hapeta.dorota@slaskaoia.pl)

3. Składki członkowskie

Zapytania i wyjaśnienia można załatwiać telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem poczty)

Osoba kontaktowa - Dorota Hapeta (kom. 665666406, e-mail: hapeta.dorota@slaskaoia.pl)

4. Szkolenia ciągłe farmaceutów

Rozliczenia kart ciągłych szkoleń farmaceutów mogą odbywać się wyłącznie za pośrednictwem poczty. W tym celu wypisaną książeczkę wraz z certyfikatami/zaświadczeniami należy wysłać listem poleconym na adres izby. Po weryfikacji, materiały zostaną odesłane zwrotnie listem poleconym wraz z książeczką na kolejny okres edukacyjny.

Osoba kontaktowa:
- Lech Wróblewski (kom. 668220478, e-mail: wroblewski.lech@slaskaoia.pl)
- Dorota Hapeta (kom. 665666406, e-mail: hapeta.dorota@slaskaoia.pl)

5. Zmiany danych w rejestrze:

5a. ankiety związane z podjęciem funkcji kierownika - https://katowice.oia.pl/aktualnosci/apteki__dane_teleadresowe__ankieta

5b. wpisy związane z zatrudnianiem bądź zaprzestaniem pracy przez farmaceutów w aptekach - https://katowice.oia.pl/aktualnosci/obowiazek_informowania_izby_o_zmianach_w_zatrudnieniu

5c. zgłaszanie zastępstwa kierownika - https://katowice.oia.pl/aktualnosci/ustanowienie_zastepcy_kierownika_i_powierzenie_zastepstwa

5d. zgłaszanie adresu stałego zameldowania lub do korespondencji - https://katowice.oia.pl/aktualnosci/zmiana_adresu_stalego_zameldowania

Możliwość realizacji mailowo lub za pośrednictwem poczty.

Osoba kontaktowa - Beata Konieczny (kom. 668220317, e-mail: konieczny.beata@slaskaoia.pl)

5e. wpis na listę członków Śląskiej Izby Aptekarskiej - https://katowice.oia.pl/aktualnosci/wpis_do_slaskiej_oia

5f. wypis ze Śląskiej Izby Aptekarskiej - https://katowice.oia.pl/aktualnosci/wypis_ze_slaskiej_oia

5g. zmiana nazwiska - https://www.katowice.oia.pl/aktualnosci/zmiana_nazwiska_farmaceuty

5f. uzyskanie specjalizacji/doktoratu - https://www.katowice.oia.pl/aktualnosci/uzyskanie_specjalizacji_lub_doktoratu

Możliwość realizacji za pośrednictwem poczty lub osobiście - w przypadku przyjazdu do biura Śląskiej Izby Aptekarskiej, należy umówić się wcześniej z pracownikiem na konkretny dzień dokonania wpisu.

Osoba kontaktowa - Beata Konieczny (kom. 668220317, e-mail: konieczny.beata@slaskaoia.pl)


Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr n. farm. Mikołaj Konstanty

Autor: Mikołaj Konstanty
chevron_left
31
07.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry