2020-10-21
Odpowiedź Krajowej Izby Skarbowej ws. stosowania GTU 09 w aptekach

W związku z wątpliwościami oznaczania dostaw (*) kodem GTU 09 w aptekach Śląska Izba Aptekarska skierowała do Krajowej Izby Skarbowej (KIS) zapytanie: „Proszę o wyjaśnienie zakresu stosowania oznaczenia symbolu GTU 09: czy stosować przy dostawie którejkolwiek pozycji z listy, na którą powołuje się art. 37av ust. 1 Prawa farmaceutycznego, czy też stosować oznaczenie GTU 09 tylko i wyłącznie przy dostawie towaru z powołanej listy w stosunku do którego wskazany art. 37av prawa farmaceutycznego przewiduje obowiązek zgłoszenia do Głównego Inspektora Farmaceutycznego".

Poniżej przedstawiamy odwiedź jaką otrzymaliśmy z KIS:

___

Identyfikator zapytania: 25104897 0110.KIZ.412.12774.2020

Odpowiadając na pytanie informujemy, że zgodnie z przepisami oznaczenie GTU_09 dotyczy dostawy leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.).

Zatem jeżeli konkretne towary będące przedmiotem dostawy są objęte obowiązkiem zgłoszenia w rozumieniu wyżej powołanego przepisu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, to w JPK_VAT z deklaracją podlegają one oznaczeniu GTU_09.

___

Otrzymana odpowiedź jest lakoniczna i cytuje zapis rozporządzenia MF powołanego we wcześniejszej informacji, dodając tylko jedno zdanie wyjaśnienia.

Wyjaśnienie to potwierdza, że tylko towary będące przedmiotem dostawy (tzn. sprzedaży), które są objęte obowiązkiem zgłoszenia mają być oznaczone GTU 09 w pliku JPK.

Analizując treść art. 37av p.1 oraz mając na uwadze art. 86 i 86a ustawy Prawo farmaceutyczne, a także Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych wynika, że obecnie oznaczenie dostaw (sprzedaży) w aptece za pomocą GTU 09 praktycznie nie będzie miało miejsca, ponieważ apteka nie prowadzi wywozu, a także nie może zbywać podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, zawartych w wykazie, o którym mowa w ust. 14.

(*) Dostawa towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT - przykłady

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-dostawa-towarow-i-uslug-w-rozumieniu-ustawy-o-vat

Powołane przepisy prawa:

Art. 86 ustawy Prawo farmaceutyczne https://www.lexlege.pl/prawo-farmaceutyczne/art-86/

Art. 86a ustawy Prawo farmaceutyczne https://www.lexlege.pl/prawo-farmaceutyczne/art-86a/

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002008


Z poważaniem

Wiceprezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

Doradca podatkowy Śląskiej Izby Aptekarskiej
mgr Ewa Kłoda

Autor: Piotr Brukiewicz, Ewa Kłoda
chevron_left
25
10.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry