2020-10-09
Tryb szczepienia przeciwko grypie w przychodniach

W związku ze zgłaszanymi przez pacjentów problemami związanymi z odmowami szczepień przeciwko grypie szczepionkami zakupionymi w aptekach udostępniam, odpowiedź Ministerstwa Zdrowa na zapytanie w tej sprawie.

Jak wynika z odpowiedzi, POZ-ty nie powinny odmawiać szczepień zakupionymi w aptekach szczepionkami, gdyż jest to działanie "na szkodę finansową pacjenta", a moim zdaniem też na szkodę zdrowia pacjenta.

Z odpowiedzi wynika, że szczepienie winno być wykonane tam, gdzie wystawiono receptę, chodzi o bezpieczeństwo pacjenta i jest to zrozumiałe.

Ważne jest stanowisko MZ w sprawie formy odmowy szczepienia - winna być uzasadniona i - jak wynika z pisma - na wniosek pacjenta pisemnie.

Prawo lekarza do dbania o zdrowie pacjenta poprzez np: żądanie paragonu jest zrozumiałe, gdyż istotna jest data i fakt nabycia szczepionki w aptece.

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie przekażemy do wiadomości Śląskiej Izby Lekarskiej.

Z poważaniem
Krystian Szulc
Radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej

***

Pytanie:

7.10.2020 r.

Ministerstwo Zdrowia


Szanowni Państwo

proszę o odpowiedź na pytanie czy w przychodni mogą mi odmówić szczepienia p-ko grypie szczepionką zakupioną w aptece dlatego, że został przerwany "zimny łańcuch przechowywania"?

W świetle stanowiska producenta Sanofi mam prawo do 72 godzin przechowywać w temperaturze pokojowej, dlaczego mam podpisywać w przychodni oświadczenie, że będę szczepiony na własną odpowiedzialność?

Z poważaniem
Krystian Szulc

***

Odpowiedź:

8.10.2020 r.

Krystian Szulc


Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo z dnia 7 października 2020 r. dotyczące podstawy odmowy wykonania szczepienia szczepionka zakupioną w aptece, informuję co następuje.

W aktualnym stanie prawnym, szczepionki przeciwko grypie (Vaxigrip, Fluenz Tertra, Influvac tetra) pacjent nabywa w aptece z możliwością zakupu w ramach refundacji leku. Realizacja szczepienia przeciwko grypie, wiąże się z uzyskaniem świadczenia gwarantowanego z zakresu szczepienia ochronnego i uprawnia pacjenta do samodzielnego nabycia szczepionki w aptece ogólnodostępnej. Działanie POZ, w którym została wystawiona recepta na szczepionkę, następnie odmówiono realizacji szczepienia z przyczyn bezpieczeństwa, jest działaniem na szkodę finansową pacjenta, ponieważ miał on możliwość uzyskania ekwiwalentnego świadczenia bezpłatnie – w ramach świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Odmowa wystawiania recept na szczepionki również podlega pod ograniczanie świadczeń gwarantowanych.

Należy podkreślić, że wiele spośród podmiotów wykonujących działalność leczniczą praktykuje podawanie szczepionek nabytych samodzielnie przez pacjenta, działając zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.), który przewiduje, że zalecane szczepienia ochronne i lekarskie badania kwalifikacyjne ubezpieczonych przeprowadzają świadczeniodawcy, z którymi NFZ zawarł umowę o udzielanie tych świadczeń. Jeżeli ubezpieczony wykona zalecane szczepienie ochronne lub lekarskie badanie kwalifikacyjne u innego świadczeniodawcy niż wskazany w ust. 2, ponosi koszty badania i przeprowadzenia szczepienia. Zarówno nabycie takiej szczepionki przez pacjenta, jak również podanie jej w ramach usługi świadczonej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, nie jest sprzeczne z przepisami regulującymi obrót produktami leczniczymi oraz zasadami udzielania świadczeń zdrowotnych. W uzupełnieniu warto zauważyć, że w każdym przypadku kiedy lekarz, który uprzednio wystawił pacjentowi receptę, na podstawie której zakupił on daną szczepionkę, a następnie odmówił jej podania, powinien przedstawić uzasadnienie ww. odmowy wykonania szczepienia – szczególnie, gdy brak podstaw do zgłoszenia zastrzeżeń w zakresie jej właściwego przechowywania. Bezpieczeństwo wskazanej szczepionki – oprócz oświadczenia pacjenta – może potwierdzać m.in. paragon, na którym widnieje data jej zakupu oraz stan, w jakim została ona dostarczona do danego podmiotu (może on wskazywać na prawidłowość transportowania i przechowywania preparatu bądź dawać podstawy do zgłoszenia wątpliwości wobec zachowania stosownych procedur).

Weryfikacja po stronie lekarza informacji w zakresie np. daty zakupu szczepionki, stanowi dodatkowy poziom zapewnienia, że warunki jej przechowywania przed dostarczeniem przez pacjenta do POZ, były właściwe. Dlatego też lekarz lub pielęgniarka, którzy mają wykonać szczepienie powinni upewnić się, czy szczepionka została i kiedy zakupiona w aptece.

Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny
mail: dep-zp@mz.gov.pl

Autor: Krystian Szulc
chevron_left
20
10.2020
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry