2020-10-07
Śląski OW NFZ na temat przesiewowego testowania studentów w kierunku COVID-19

Pismo Śląskiego OW NFZ w Katowicach z 5 października 2020 r. dotyczące braku możliwości wykonania prewencyjnych testów PCR studentom, uczniom szkół policealnych, lekarzom odbywającym szkolenie specjalizacyjne przed rozpoczęciem zajęć klinicznych, praktyk lub staży zawodowych w danej jednostce.

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr n. farm. Mikołaj Konstanty

***

Katowice, dnia 5.10.2020 roku

Narodowy Fundusz Zdrowia
Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach

WSOZ-III.425.9.71.2020
2020.141413.TKm

Szanowny Pan
Mikołaj Konstanty
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
ul. Kryniczna 15
40-637 Katowice

Szanowny Panie Prezesie

W związku z pismem o sygnaturze KNLU.8120.69.2020.AC Pani Józefy Szczurek Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, proszę o przyjęcie poniższych informacji na temat przesiewowego testowania studentów kierunków medycznych w kierunku COVID-19.

W związku z pytaniami zarówno z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jak i z instytucji edukacyjnych w sprawie możliwości przeprowadzenia badań na obecność wirusa SARS-CoV-2 m.in. dla studentów wydziałów medycznych względnie słuchaczy szkół policealnych, kształcących się w zawodach z branży opieki zdrowotnej, którzy również będą korzystać z zakwaterowania w domach studenckich/bursach/internatach lub będą kierowani celem odbywania praktyk lub staży lub zajęć klinicznych do podmiotów leczniczych, uprzejmie informuję, iż w związku z wprowadzeniem przez resort zdrowia wypracowanych przez ekspertów zmian do strategii testowania, testy PCR o charakterze przesiewowym nie będą stanowiły wyznacznika przyjęcia osób do zakwaterowania lub odbywania praktyk zawodowych lub zajęć klinicznych. Tego typu badania o charakterze przesiewowym nie powinny być też finansowane ze środków NFZ.

Natomiast jeżeli ww. osoby, będą manifestowały objawy ewentualnego zakażenia wirusem SARS-COV-2 lub będzie istniała uzasadniona obawa kontaktu z osobą chorą, to wówczas postępowanie powinno być zgodne z przyjętą w Polsce procedurą w celu sprawdzenia obecności wirusa SARS CoV-2 (aktualna dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod adresem https://www.gov.pl/web/koronawirus/zasady-zleciania-testow-na-koronawirusa). W przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-COV-2 student/praktykant/ stażysta powinien wówczas być testowany, tak jak personel medyczny danego podmiotu leczniczego lub jego jednostki organizacyjnej (oddziału/kliniki/pracowni).

Mając powyższe na uwadze proszę o szczególne zwrócenie uwagi, że za nieuzasadnione należy uznać żądanie wykonania prewencyjnych testów PCR studentom, uczniom szkół policealnych, lekarzom odbywającym szkolenie specjalizacyjnego przed rozpoczęciem zajęć klinicznych, praktyk lub staży zawodowych w danej jednostce, co do tej pory miało miejsce.

Zarazem informuję, że przytoczona powyżej treść stanowiska Ministerstwa Zdrowia przekazana została uprzednio podmiotom realizującym świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych na terenie województwa śląskiego.

Z poważaniem
Dyrektor
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
Piotr Nowak

Autor: Mikołaj Konstanty
chevron_left
25
10.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry