2020-08-31
Zero tolerancji dla patologii

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
na prośbę naszych członków, Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej podjęła decyzję o podpisaniu porozumienia z Okręgową Izbą Aptekarską w Warszawie i dołączeniu do akcji „Zero tolerancji dla patologii”. W wyniku tego, z dniem dzisiejszym uruchamiamy projekt, którego celem jest ochrona farmaceutów przed nadużyciami ze strony pracodawców oraz wzmocnienie pozycji farmaceuty.

W ramach akcji "Zero tolerancji dla patologii" udostępniamy wsparcie prawne i konsultacyjne w dotykających Państwa problemach, m.in.:

  • brak obsady fachowej w godzinach otwarcia aptek,
  • zmuszanie farmaceutów zatrudnionych w aptekach do prowadzenia reklamy z naruszeniem art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne,
  • wywieranie nacisku w celu wystawiania recept farmaceutycznych, pro familiae i pro auctore,
  • wpływanie przez pracodawców na decyzje farmaceutów w zakresie wydawania leków i innych produktów dostępnych w aptece,
  • nielegalne nagrywanie,
  • mobbing i dyskryminacja farmaceutów,
  • wywóz leków,
  • fałszowanie recept.

Dlatego otwieramy nowy mailowy kanał komunikacyjny:

zeropatologii@slaskaoia.pl

przeznaczony do wysyłki informacji o zauważonych przez państwa patologiach. Po zapoznaniu się z przedstawionym problemem Śląska Izba Aptekarska skontaktuje się w celu wyjaśnienia sprawy.

Deklarujemy dyskrecję, a każda przesłana informacja będzie gruntownie przeanalizowana i w przypadku potwierdzenia naruszeń zostaną podjęte kroki prawne w celu ich usunięcia.

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr n. farm. Mikołaj Konstanty

Dokładny termin: 2020-12-30
Autor: Mikołaj Konstanty
Galeria:
chevron_left
25
09.2020
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry