2020-07-07
10 Posiedzenie Rady SIA VIII Kadencji

Proponowany porządek obrad 10 posiedzenia Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VIII kadencji w dniu 7 lipca 2020 r.

Katowice, dnia 2 czerwca 2020 r.

1. Stwierdzenie obecności na posiedzeniu.

2. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad. Godz. rozpoczęcia 9:00. Przewodniczący posiedzenia Prezes dr n. farm. Mikołaj Konstanty. Protokolant mgr farm. Michał Rzepczyk, mgr farm. Jan Stasiczek.

3. Przyjęcie protokołu z 09 posiedzenia Rady ŚIA VIII kadencji w dniu 2.06.2020 r.

4. Opiniowanie kandydatury na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki - ... w Lędziny, Gliwice, Katowice ...

7. Wydanie opinii na wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach, w sprawie udzielenia promesy na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w Żorach ...

8. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Świętochłowice w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Świętochłowice.

9. Podjęcie uchwały dotyczącej stanowiska Rady SIA ws. funkcjonowania na terenie woj. śląskiego aptek prowadzonych przez zezwoleniobiorców, których większościowym lub całościowym udziałowcem jest jeden podmiot.

10. Prośba o dofinansowania udziału w regatach „IX Żeglarskich Mistrzostw Polski Aptekarzy” WROTA MAZUR Imionek k. Pisz - 14-16.08.2020 r.

11. Postanowienie OSA w Katowicach o ukaraniu mgr farm. karą upomnienia – informacja dla Członków Rady SIA.

12. Posiedzenie NRA – Warszawa, 2.06.2020; 24.06.2020

13. Opinia prawna w sprawie wypisywania recept pro auctore, pro familia przez farmaceutów.

14. Nagranie w PAP - raport ws. marż aptecznych 15.06.2020

15. Kongres Wyzwań Zdrowotnych Online (HCC) - Sesja „Bezpieczeństwo lekowe kraju – kiedy stanie się priorytetem państwa?” 18.06.2020

16. Dyrektywa fałszywkowa – ocena sytuacji, wdrożenie terminu penalizacji od 1 lipca br.

17. Zmiany w VAT od 1 lipca br. w zw. z wejściem klasyfikacji europejskiej – nomenklatura scalona CN.

18. Plany webinarowe na miesiące letnie, podsumowanie dotychczasowych spotkań webinarowych.

19. Informacja prawna o wyrokach WSA w Warszawie.

20. Wolne głosy i wnioski.

21. Zakończenie.    


Prezes Rady SIA w Katowicach
dr n. farm. Mikołaj Konstanty

Dokładny termin: 2020-07-07
Autor: Mikołaj Konstanty
chevron_left
12
08.2020
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry