2020-03-31
Jak przygotować się do wystawiania i realizacji e-recepty farmaceutycznej

W związku z przyjęciem przez Sejm projektu ustawy - o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/985BF1E49CA2D51AC12585370038D2A6/%24File/301.pdf w którym w art. 5.8 opisuje zmiany wystawiania i realizacji recept farmaceutycznych, należy przygotować się do wystawiania i realizacji e-recepty farmaceutycznej.

Po przyjęciu projektu ustawy przez Sejm i Senat recepta farmaceutyczna będzie wystawiana elektronicznie z nielicznymi wyjątkami.

Farmaceuta będzie miał możliwość wystawiania recept farmaceutycznych w postaci elektronicznej. Proces ten będzie się odbywał w systemie aptecznym, a do podpisania e-recepty należy użyć podpisu elektronicznego: certyfikatu ZUS, profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.

W tym celu należy m.in. zaktualizować program apteczny i zapoznać się z instrukcją CSIOZ „Generowanie certyfikatu ZUS do podpisywania e-recepty farmaceutycznej-instrukcja dla farmaceuty” oraz instrukcją producenta oprogramowania aptecznego (np. instrukcja e-recepty farmaceutycznej w KS-AOW jest do pobrania z KS-Managera→O Systemie).

Jak widać funkcjonalność e-recepta farmaceutycznej wymaga wcześniejszych przygotowań (zainstalowania certyfikatu farmaceuty do systemu aptecznego) i należy to uwzględnić np. zatrudniając farmaceutę na dyżur lub w zastępstwie.

e-recepta farmaceutyczna

 

Z poważaniem
Wiceprezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr n. farm. Piotr Brukiewicz

Autor: Piotr Brukiewicz
chevron_left
11
04.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry