Apothecarius ebook Więcej
2020-03-23Mikołaj Konstanty
Komunikat Śląskiego WIF do aptek ws. działań przy zmianie godzin pracy/czasowego zawieszenia

Komunikat Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach z 23.03.2020 r. do kierowników i właścicieli aptek ogólnodostępnych/punktów aptecznych w sprawie działań, jakie należy podjąć przy zmianie godzin otwarcia lub czasowego zawieszenia.

KOMUNIKAT
ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO
W KATOWICACH
do kierowników i właścicieli aptek ogólnodostępnych/punktów aptecznych

W związku z możliwym nasileniem się braków kadrowych, co może skutkować koniecznością ograniczenia godzin pracy lub czasowego zawieszenia działalności niektórych aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych działających na terenie województwa śląskiego, Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach przypomina kierownikom w/w placówek o obowiązku zapewnienia pacjentom dostępu do produktów leczniczych, zwłaszcza wydawanych na receptę. W związku z powyższym, w przypadku czasowego zawieszenia działalności apteki/punktu aptecznego, zwracam się do kierowników i właścicieli aptek/punktów aptecznych o zastosowanie rozwiązań umożliwiających pacjentom zrealizowanie pozostawionych w aptece recept oraz kontynuowanie realizacji e-recepty (np. umieszczenie na drzwiach apteki informacji o numerze telefonu, pod którym pacjent może uzyskać informacje w sprawie realizacji recepty lub przyjęcie innych skutecznych rozwiązań).

Ponadto, w przypadku ograniczenia godzin pracy lub czasowego zawieszenia działalności apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego, proszę o umieszczenie na drzwiach apteki/punktu aptecznego, dobrze widocznej dla pacjentów, informacji o aktualnych godzinach pracy apteki/punktu aptecznego, czasowym zawieszeniu działalności apteki/punktu aptecznego, przyjętych rozwiązaniach umożliwiających pacjentom kontynuowanie realizacji e-recept lub realizację złożonych w aptece recept oraz przesłanie stosownego powiadomienia o zmianie godzin pracy do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach (w celu odnotowania tej zmiany w Rejestrze Aptek), właściwej miejscowo Okręgowej Izby Aptekarskiej, Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Starosty Powiatu/Prezydenta Miasta.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach
mgr farm. Zofia Gardecka

Katowice, 23 marca 2020 r.

Dokładny termin: 2020-04-23
Autor: Mikołaj Konstanty
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet