Apothecarius ebook Więcej
2020-02-06Mikołaj Konstanty
Prośba o zgłaszanie aptek do realizacji stażu przez studentów VI roku

Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu oraz Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej, zapraszają Apteki pragnące uczestniczyć w szkoleniu studentów VI roku Kierunku Farmacja, w przebiegu 6-miesięcznej praktyki zawodowej w Aptece, do zgłaszania swoich kandydatur do udziału w przedmiotowym kształceniu na adres email: farmacja_apteczna@sum.edu.pl Zakładu Farmacji Aptecznej, Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Lista Aptek - ogólnodostępnych oraz szpitalnych - za zgodą osób uprawnionych do reprezentowania (wspomnianych Aptek), zostanie zamieszczona na stronach: Śląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej oraz Dziekanatu Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Należy jednocześnie zaznaczyć, iż omawiana lista będzie stanowić dokument o charakterze poglądowym, bowiem w następstwie wypełnienia i przedłożenia - przez studenta - dokumentów niezbędnych do realizacji 6-miesięcznej praktyki zawodowej w Aptece, koordynatorowi 6-miesięcznej praktyki zawodowej w Aptece, Dziekan Wydziału zwraca się do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego o zaopiniowanie przedmiotowej Apteki.

Jednocześnie, Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej opiniuje osobę Opiekuna, który w wybranej przez studenta Aptece będzie odpowiadał za prawidłową – zgodną z ramowym programem – realizację – 6-miesięcznej praktyki zawodowej.

Z uszanowaniem,

Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk

Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr n. farm. Mikołaj Konstanty

Autor: Mikołaj Konstanty
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet