2020-01-31
Informacja w sprawie przekazywania do NFZ informacji o realizacji e-recept z błędnym numerem EAN

Przypominamy, że w związku z komunikatem MZ https://www.gov.pl/web/zdrowie/bledne-oznaczanie-kodow-ean-na-e-recepcie wskazanie przez osobę wystawiającą e-receptę błędnego kodu EAN - przy jednoczesnym prawidłowym oznaczeniu na e-recepcie innych elementów, w tym odpłatność, nazwa produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego i wielkość opakowania - nie uniemożliwia realizacji takiej e-recepty zgodnie z ww. oznaczeniem.

Przykładowo, jeżeli lekarz wskaże na e-recepcie prawidłowo odpłatność 30%, a jednocześnie poda kod EAN dla leku pełnopłatnego, osoba wydająca lek może wydać lek za odpłatnością 30%.

W sytuacji niezgodności pomiędzy treścią e-recepty, a wskazanym przez osobę ją wystawiającą kodem EAN można wydać lek zgodnie z ordynacją wpisaną w części wizualnej e-recepty – o ile oznaczenia w części wizualnej są prawidłowe – niezależnie od tego, co wynika ze wskazanego w części technicznej e-recepty kodu EAN.

Ze względu na walidacje NFZ odrzucające w przesłanym sprawozdaniu refundacyjnym leki z pełnopłatnymi (100%) kodami EAN, w takim przypadku osoba wydająca w Dokumencie Realizacji Recepty dokonuje zmiany oznaczenia kodu EAN wskazując refundowany produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny.

Przykład

Na e-recepcie jest zaordynowany Trileptal, tabl. powl., 600 mg, 50 szt. kod EAN: 05909997229157, który nie występuje na liście refundacyjnej i wskazana jest odpłatność zniżkowa-R. W tej sytuacji zgodnie z powyższym komunikatem MZ apteka powinna zamieścić w DRR i sprawozdać do NFZ jako lek wydawany na zniżkę:

Trileptal, tabl. powl., 600 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) kod EAN: 05909990825714, który jest ujęty w obowiązującym wykazie leków refundowanych.

Z poważaniem
Wiceprezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr n. farm. Piotr Brukiewicz

Autor: Piotr Brukiewicz
chevron_left
31
07.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry