2020-01-27
Zapłata za transakcje powyżej 15.000 zł w przepisach o podatku dochodowym

Wątpliwości związane z zapłatami za transakcje powyżej 15.000,00 zł wynikają z zapisów w ustawach Prawo przedsiębiorców i ustawach o podatku dochodowym (osoby fizyczne lub osoby prawne).

Od 1.01.2017 r. obowiązuje przepis w ustawach o podatkach dochodowych wyłączający z kosztów uzyskania przychodu transakcje powyżej 15.000,00 zł zapłacone bez pośrednictwa rachunku bankowego, opisane w art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców.

Już w 2017 r. przepis wzbudził sporo kontrowersji – co to jest transakcja powyżej 15.000,00 zł?

Pojawiły się interpretacje uznające za transakcje pojedynczą fakturę do jednego zamówienia (o ile nie jest to faktura częściowa do jednej umowy – wówczas wartość umowy jest transakcją), co oznaczało, że faktury za towary handlowe do kwoty 15.000,00 zł można było płacić gotówką.

Od 1 stycznia br. w przepisach podatkowych dodano zapis, że zapłata za transakcje powyżej 15.000,00 zł winna być zapłacona na konto wykazane na białej liście podatników.

Ponieważ ponownie powstały wątpliwości, na stronie MF pojawiło się wyjaśnienie, jak należy interpretować przepis art. 22 p ust. 1 pkt. 2 ustawy o pdof oraz art. 15 d ust.1 pkt 2 ustawy o pdop

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/rozwoj-firmy/chce-znalezc-finanse-na-rozwoj-firmy/zarzadzanie-finansami-firmy-i-obsluga-platnosci-firmowych/kiedy-moge-dokonywac-transakcji-bez-korzystania-z-rachunku-bankowego

W skrócie :

- 15.000,00 jest to kwota brutto

- jeżeli z dostawcą towarów lub usług nie łączy nas żadna umowa i dostawa następuje każdorazowo na odrębne zamówienie, transakcją jest pojedyncza faktura i kwota brutto tej faktury przekraczająca 15.000,00 zł obliguje nas do zapłaty za pośrednictwem banku

- jeżeli łączy nas umowa z ustaloną kwotą wynagrodzenia i jest ona na czas nieokreślony, sprawdzamy długość okresu wypowiedzenia (tyle na pewno będzie trwała umowa), mnożymy ilość miesięcy x wynagrodzenie i jeżeli wynik jest > od 15.000,00 należy płacić od pierwszej faktury przelewem, jeżeli wynik jest < 15.000,00 to możemy płacić gotówką do czasu, gdy suma zapłaconych faktur nie przekroczy 15.000,00 - dotyczy to umów najmu, księgowych itp.

- jeżeli umowa jest na czas określony mnożymy czas trwania umowy w miesiącach x kwotę ustalonego miesięcznego wynagrodzenia i dalej postępujemy jak wyżej

- jeżeli mamy umowę bez określenia minimalnej miesięcznej kwoty zamówień i każda dostawa realizowana jest na podstawie zamówienia jednorazowa wartość transakcji odnosi się do wartości poszczególnych zamówień

- jeżeli jednak umowa określa minimalną wartość zakupów np. za okres miesiąca to jednorazowa transakcja jest sumą wszystkich faktur w miesiącu i jeżeli jest > od 15.000,00 to od pierwszej faktury płacimy przelewem, w przypadku kwoty < od 15.000,00 płacimy od pierwszej faktury, która przekracza licząc od początku miesiąca kwotę 15.000,00

We wszystkich przypadkach pisząc o płatności przelewem, ma być ona dokonana na białe konto.

Jedynie transakcje bez zawartej umowy o kwocie nieprzekraczającej 15.000,00 zł mogą być dokonywane przelewem na dowolne konto, bądź gotówką.

Powyższe wyjaśnienia MF budzą nadal kontrowersje.

Jednak z uwagi na pojawiające się zmiany wydanych wcześniej interpretacji podatkowych uznających w przypadku zawartych umów na dostawy towarów handlowych każdą fakturę za transakcję, proponuję z tzw. ostrożności podatkowej dostosować się do powyższych zasad.

Jeżeli zapłaty dokonano na konto nie umieszczone na białej liście, należy w ciągu 3 dni wysłać na adres US dostawcy towarów druk ZAW-NR. Po wysłaniu takiego zawiadomienia, robiąc kolejny przelew na ten sam rachunek spoza białej listy, nie musimy po raz kolejny wysyłać zawiadomienia.
https://www.podatki.gov.pl/zawiadomienie-zaw-nr/

Na białej liście umieszczone są rachunki rozliczeniowe ale nie ma rachunków technicznych (wirtualnych) stosowanych w celu zautomatyzowania rozliczeń (konta leasingowe, konta indywidualne u operatorów telefonicznych, dostawców mediów). Te rachunki weryfikujemy poprzez wpisanie numeru konta indywidualnego w wyszukiwarce:

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

i powinien pokazać się dostawca usługi. Wpłaty na rachunki techniczne traktowane są jak wpłaty na rachunek rozliczeniowy, z którym dany rachunek wirtualny jest powiązany.

Jeżeli opisany sposób nie zadziała, proponuję wypełnić i wysłać ZAW-NR z podaniem konta wirtualnego.

Wśród zapowiadanych kolejnych zmian jest wydłużenie terminu wysyłki ZAW - NR aż do 7 dni (!) oraz możliwość uznania za koszty uzyskania przychodu faktury zapłacone na konto spoza białej listy, pod warunkiem, że zostały zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Jeżeli zmiany te wejdą w życie poinformujemy o tym niezwłocznie.


mgr Ewa Kłoda
Doradca podatkowy Śląskiej Izby Aptekarskiej

Autor: Ewa Kłoda
chevron_left
20
10.2020
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry