Apothecarius ebook Więcej
2019-09-24Piotr Brukiewicz
Dostęp do PLMVS dla aptek i punktów aptecznych ze statusem "oczekujące"

Zgodnie z informacją uzyskaną z Fundacji KOWAL, apteki i punkty apteczne, które widnieją w Rejestrze Aptek jako "oczekujące", będą już mogły uzyskać dostęp do certyfikatu Polskiego Systemu Weryfikacji Autentyczności Leków (PLMVS).

Po 8 lutego br. procedura przyznawania dostępu do PLMVS zawierała błąd, który umożliwiał jedynie aptekom i punktom aptecznym posiadającym w rejestrze aptek status „aktywna” otrzymanie dostępu do systemu weryfikacji leków.

Nowa apteka/punkt apteczny mające w rejestrze aptek status „oczekujące” nie mogły otrzymać dostępu do systemu weryfikacji. Natomiast zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa użytkownik końcowy od momentu uruchomienia ma obowiązek weryfikacji autentyczności produktów leczniczych. Aby go otrzymać apteka/punkt apteczny musiały zostać uruchomione i dopiero wtedy mogły wystąpić z wnioskiem o certyfikację, czyli przez pewien czas działały niezgodnie z prawem.

Na wniosek Śląskiej Izby Aptekarskiej ww. procedura została poprawiona i obecnie apteki/punkty apteczne posiadające status „oczekująca” mogą uzyskać certyfikat PLMVS.

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet