2019-09-03
Paragony z NIP nabywcy od 1 stycznia 2020 r.

W przypadku zakupów od 1 stycznia 2020 r. wystawienie faktury dokumentującej sprzedaż dla podatnika VAT, która uprzednio była zaewidencjonowana przy użyciu kasy rejestrującej, będzie uzależniona od zamieszczenia na paragonie fiskalnym numeru NIP nabywcy.

Oznacza to, że nabywając towar lub usługę na cele prowadzonej działalności gospodarczej, w świetle obowiązujących obecnie przepisów, możemy pobrać paragon i w późniejszym terminie zwrócić się do sprzedawcy z prośbą o wystawienie faktury na podstawie posiadanego paragonu, który podlega zwrotowi sprzedawcy.

Od 1 stycznia 2020 r. chcąc w przyszłości otrzymać fakturę, musimy podać przy wystawianiu paragonu numer NIP nabywcy. Oczywiście w takiej sytuacji najprościej jest poprosić o fakturę bezpośrednio przy zakupie. Chyba, że dokonujemy w jednym podmiocie w trakcie jednego miesiąca kilku zakupów, wówczas każdorazowo odbieramy paragon z NIP i po zakończeniu miesiąca występujemy z żądaniem wystawienia faktury zbiorczej.

Natomiast w przypadku sprzedaży, podawanie numeru NIP nabywcy dotyczy tylko podatników podatku VAT, co oznacza,że:

- jeżeli dokona w aptece zakupu leków osoba fizyczna, otrzyma paragon bez NIP (bo go nie poda, a być może go nie posiada) i następnie zwróci się z prośbą o fakturę, mamy obowiązek wydania faktury w terminie do 3 miesięcy od zakupu, która podobnie jak paragon nie będzie zawierać numeru NIP (paragon zabieramy i dopinamy do kopii faktury, jak dotychczas).

- jeżeli kupujący posiadający paragon fiskalny bez NIP poprosi o fakturę na firmę, fundację lub itp. musimy odmówić wystawienia takiej faktury powołując się na art. 106 b ust.5 ustawy o VAT (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520).

- jeżeli kupujący podał nam dokonując zakupu numer NIP i znajduje się on na paragonie fiskalnym, mamy obowiązek na jego żądanie wystawienia faktury zawierającej numer NIP podatnika, termin wystawienia takiej faktury określa art.106 i ustawy o VAT jako nie późniejszy niż 15 dzień następnego miesiąca.

Wystawienie faktury do paragonu bez NIP zagrożone jest sankcją, która na mocy art. 106 b ust. 6 ustawy o VAT wynosi 100% podatku VAT wykazanego na tej fakturze. Sankcja w takiej samej wysokości nałożona będzie też na nabywcę, który ujmie taką fakturę w ewidencji VAT.

W przypadku, gdy sprzedawca dokonuje ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej nie posiadającej możliwości wpisania numeru NIP odbiorcy - nie ma on obowiązku wymiany kasy, ale fakturę z numerem NIP może wystawić tylko i wyłącznie w momencie sprzedaży, bez uprzedniego wystawienia paragonu fiskalnego.

Ewa Kłoda
Doradca podatkowy Śląskiej Izby Aptekarskiej

Autor: Ewa Kłoda
chevron_left
12
08.2020
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry