Apothecarius ebook Więcej
2019-07-16Piotr Brukiewicz
Wyjaśnienie dot. stosowania art. 86a Pf ws. przesunięć międzymagazynowych i wspólnego zeznania podatkowego małżonków

W związku z obecnym brzmieniem art. 86a ustawy Prawo farmaceutyczne i otrzymywanymi zapytaniami w ww. sprawie, przedstawiamy opinię mgr Ewy Kłody – doradcy podatkowego Śląskiej Izby Aptekarskiej:

- prowadząc więcej niż jedną aptekę w ramach jednego przedsiębiorstwa (tzn. w ramach jednego numeru NIP) możemy dokonywać przesunięć międzymagazynowych, ponieważ czynność ta nie jest zbyciem towaru,

- przy wystawianiu faktur na leki przestrzegamy zasady, że nabywcą jest pacjent, na którego wystawiona jest recepta. Nie ma znaczenia, że faktura ma być rozliczona w ramach wspólnego zeznania podatkowego małżonków. Ulga rehabilitacyjna zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 przysługuje osobie niepełnosprawnej i podlega odliczeniu od dochodu tylko i wyłącznie tej osoby. Wyjątek stanowi art. 26 ust.7e, który pozwala odliczyć ulgę osobie mającej na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, której dochód nie przekracza rocznie dwunastokrotności kwoty renty socjalnej. Ale w takim przypadku faktura również ma być wystawiona na osobę niepełnosprawną, zgodnie z receptą.

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet