Apothecarius ebook Więcej
2019-04-18Piotr Brukiewicz
Stare wzory recept nadal ważne

Właśnie ukazało się Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept (Dz.U.2019.718), które przedłuża ważność starych druków recept o kolejne 12 miesięcy. Rozporządzenie wchodzi z dniem dzisiejszym czyli 18.04.2019 r.:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/718/1

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 745 i 1773 oraz z 2019 r. poz. 436) w § 19 wyrazy „12 miesięcy” zastępuje się wyrazami „24 miesiące”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet