Apothecarius ebook Więcej
2018-07-20Krystian Szulc
Obowiązek wpisu apteki do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Informacja w sprawie obowiązku wpisania apteki w rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami w terminie do 24.07.2018 r. (art. 50 Ustawy o odpadach - Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/992/1).

Pomimo wątpliwości, czy apteka jest wytwórcą odpadów zobowiązanym do rejestracji w ewidencji, to zgodnie ze stanowiskiem Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, który wskazał art. 50 ustawy jako podstawę do takiej rejestracji, z ostrożności zalecam wpisanie apteki do rejestru, zgodnie z procedurą znajdującą się na stronie Urzędu Marszałkowskiego https://bip.slaskie.pl/sprawy_w_urzedzie/spis_procedur/ochrona_srodowiska_1/bdo-rejestr-podmiotow.html

Jednocześnie wyrażam pogląd, że apteka powinna prowadzić ewidencję odpadów w formie uproszczonej - w postaci karty przekazania odpadów.

Na stronie urzędu wskazano następującą procedurę składania wniosków o rejestrację.

Formę pisemną wniosku o wpis do rejestru, wniosku o zmianę wpisu w rejestrze oraz wniosku o wykreślenie z rejestru stanowi formularz, tylko i wyłącznie dostarczony osobiście lub przesłany pocztą wydrukowany, wypełniony i opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy albo wypełniony i przesłany w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym wnioskodawcy lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W związku z powyższym proszę o nieprzesyłanie wniosków w formie skanów na adres e-mail Urzędu.

W załączeniu wzór wypełnionego oświadczenia z kodami odpadów oraz wzór wniosku.

Uwaga - we wniosku wypełniamy tylko trzy pierwsze strony jak we wzorze.

Apteki nie opłacają wniosku na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach.

Krystian Szulc

Dokładny termin: 2018-09-20
Autor: Krystian Szulc
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet