2018-07-13
Procedura uzyskania danych kontaktowych pacjenta w świetle RODO

W związku z trudnościami uzyskania danych kontaktowych do pacjenta w przypadku podejrzenia błędnego wydania leku proponuję, aby w takiej sytuacji wysyłać maila o przykładowo podanej treści, a następnie zadzwonić do przychodni z zapytaniem, kiedy zostanie udzielona odpowiedź.

Przy wysyłaniu maila proszę pamiętać o wybraniu opcji „żądaj potwierdzenia otrzymania” - będziemy wtedy mieli dowód odczytania wiadomości przez adresata.

Następnie należy zadzwonić do przychodni i sprawdzić, czy mail doszedł, przedstawić się oraz poprosić o przedstawienie się osoby odbierającej telefon i zanotować tę informację.

Uważam, że w tej sytuacji farmaceuta powinien szybko uzyskać potrzebną informację. 

W przypadku odmowy podania danych, proszę o sporządzenie notatki na tę okoliczność i zgłoszenie tego do okręgowej izby aptekarskiej.

Przykładowa treść maila:

***

Apteka "nazwa"
mgr farm. "imię i nazwisko"
ulica
miasto
numer telefonu


W związku z podejrzeniem pomyłki w wydaniu leku dla pacjenta "imię" "nazwisko" zamieszkałego "miasto" "ulica i numer", na podstawie p. 46 motywów w związku z art. 6 p. 1 lit d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000)

zwracam się o pilne podanie do apteki - mailem lub telefonicznie - numeru telefonu pacjenta "imię" "nazwisko" zamieszkałego "miasto" "ulica i numer" (dane z recepty) celem sprawdzenia prawidłowości wydania leku.

Z poważaniem
mgr farm. "imię i nazwisko"
numer telefonu

***

Opracował
Krystian Szulc
Radca Prawny SIA            


Jednocześnie informujemy, że Śląska Izba Aptekarska wystąpiła do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z zapytaniem w tej sprawie.

Po otrzymaniu odpowiedzi opublikujemy ją na naszej stronie internetowej.

Z poważaniem
Krystian Szulc
Radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej

Dokładny termin: 2019-01-13 00:00:00
Autor: Krystian Szulc
chevron_left
25
10.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry