Apothecarius ebook Więcej
2018-07-04Piotr Brukiewicz
Raportowanie do ZSMOPL prawdopodobnie od 1.10.2018 r.

W związku z zapytaniami farmaceutów dotyczącymi obowiązku raportowaniu do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) od 1.07.2018 r. zgodnie z komunikatem MZ z 20.12.2017 r. (http://www.archiwum.mz.gov.pl/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-zintegrowanego-systemu-monitorowania-obrotu-produktami-leczniczymi-zsmopl-3/) informuję, że zgodnie z art. 16 Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2386):

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=8F6E08CEEC2B4C64C125825F004CF1E2

do dnia 30 września 2018 r. informacji, o których mowa w art. 36z ust. 2, art. 78 ust. 1 pkt 6a, art. 95 ust. 1b oraz art. 95a ust. 1 i 3 ustawy zmienianej w art. 1, nie przekazuje się za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.

2 lipca br. ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu.

Opinia Biura Legislacyjnego Senatu z 19.06.2018 r. do ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw:
https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/4691/plik/841o.pdf

W kolejnym komunikacie poinformujemy Państwa o ukazaniu się ww. dziennika ustaw.

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet