Apothecarius ebook Więcej
2018-05-26Piotr Brukiewicz
Konferencja MedFarma 2018 - Katowice - 26.05.2018 r.

Medvisa Healthcare Solutions oraz Śląska Izba Aptekarska zapraszają na konferencję "Nowoczesna opieka farmaceutyczna w praktyce", która odbędzie się 26 maja 2018 r. w Hotelu Angelo w Katowicach przy ul. Sokolska 24.

Uczestnicy konferencji otrzymają 8 punktów edukacyjnych (4 punkty "twarde" oraz 4 punkty "miękkie").

Rejestracja: http://medfarma2018.pl/konferencja/katowice/#rejestracja

Program:

8.00-8.30 - Rejestracja uczestników oraz kawa powitalna

8.30-10.30 - Kurs 1.20 POSTĘPY W FARMAKOTERAPII CHORÓB METABOLICZNYCH – CZĘŚĆ 1

Postępy w farmakoterapii chorób metabolicznych: Cukrzyca - prof. dr. hab. n. med. Leszek Czupryniak
- epidemiologia, etiopatogeneza choroby, objawy choroby, zasady diagnostyki, czynniki ryzyka, ryzyko rozwoju wczesnych i późnych powikłań, metody ich zapobiegania i leczenia,
- współczesne strategie profilaktyki i leczenia farmakologicznego cukrzycy typu I i typu II,
- postępowanie niefarmakologiczne w cukrzycy tj. modyfikacja stylu życia, właściwa dieta, aktywność fizyczna, higiena i inne,
- problemy kardiologiczne u chorych na cukrzycę (nadciśnienie, choroba wieńcowa),
- zapobieganie i leczenie zaburzeń lipidowych w cukrzycy.

Rola farmaceuty w profilaktyce i w leczeniu cukrzycy – część 1 - dr hab. n. farm. Agnieszka Skowron
- udzielanie wyczerpujących informacji na temat dyspensowanych leków, znaczenia systematycznej samokontroli chorych i kontroli poziomu glukozy, acetonu, cholesterolu, lipidów, pomiaru ciśnienia krwi, masy ciała, pielęgnacji stóp, znaczenia okresowej kontroli lekarskiej,
- edukacja chorych i ich rodzin na temat prawidłowego używania urządzeń pomiarowych i dozujących leki,
- opracowanie planu monitorowania leczenia cukrzycy,
- monitorowanie wyników leczenia – stosowanie się pacjenta do zaleceń dotyczących ograniczenia czynników ryzyka, przyjmowania leków.

FA DiaBest – pełna, zbilansowana dieta dla diabetyków - mgr Rafał P. Sokół

10.30-10.50 - Przerwa kawowa

10.50-11.50 - Kurs 1.20 POSTĘPY W FARMAKOTERAPII CHORÓB METABOLICZNYCH – CZĘŚĆ 2

Rola farmaceuty w profilaktyce i w leczeniu cukrzycy – część 2 - dr hab. n. farm. Agnieszka Skowron
- monitorowanie efektów terapeutycznych, odnotowywanie problemów związanych z chorobą i jej leczeniem, pomaganie chorym w ich rozwiązywaniu, ocena bezpieczeństwa i skuteczności farmakoterapii,
- ocena jakości życia chorego, kosztów leczenia,
- prowadzenie rejestru wydawanych pacjentowi leków oraz zbierania, zapisywania, monitorowania i przechowywania dodatkowych informacji dotyczących choroby pacjenta, współistniejących chorób, uczuleń na leki, ciąży, okresu karmienia,
- ogólne zasady prawidłowej diety,
- udział w programach prewencyjnych w zakresie cukrzycy.

11.50-12.10 - Kiedy sama diosmina nie wystarcza w profilaktyce i leczeniu przewlekłej niewydolności żylnej - dr n. med. Marcin Kucharzewski

12.10-12.30 - Laktoferyna – glikoproteina o dużej skuteczności terapeutycznej - dr n. farm. Natasza Balcer – Dymel

12.50-13.10 - Mikrobiota jelitowa - prof. dr. hab. n. med. Wojciech Cichy

13.10-13.30 - Zespół suchego oka – nowoczesne możliwości terapii - mgr Aleksandra Uram

13.30-13.40 - Dobre suplementy – czy to w ogóle możliwe?

13.40-14.10 - Nowe rozwiązania w technologi postaci leku - dr n. farm. Barbara Jadach

14.10-14.25 - Test sprawdzający wiedzę uczestników

Pozostałe informacje: http://medfarma2018.pl/konferencja/katowice/

 

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

Miejsce wydarzenia: Hotel Vienna House Easy Angelo, ul. Sokolska 24, Katowice
Dokładny termin: 2018-05-26
Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet