2018-01-02
Opłata recyklingowa cd.

W związku z licznymi zapytaniami i uwagami z Państwa strony uzupełniamy informację z 29 grudnia 2017 r. http://katowice.oia.pl/news/show/id/7393 dotyczącą zmiany przepisów o opłacie recyklingowej za torby foliowe:

1. Ponieważ większość systemów magazynowych nie daje możliwości wprowadzenia towaru z ceną zakupu 0,00 zł, proszę wpisać posiadane zapasy z 2017 r. z ceną 0,01 zł. Proszę o sposobie wprowadzenia toreb do systemu poinformować księgowość.

2. Można też wprowadzić torebki nie jako towar, lecz jako usługę – proszę jednak pamiętać, że jakkolwiek zostaną one wprowadzone, musicie Państwo na koniec 2018 r. dokładnie rozliczyć ilość wydanych toreb, w celu odprowadzenia prawidłowej kwoty do budżetu.

3. Pytacie Państwo, co z torebkami o grubości poniżej 15 mikrometrów.

Informujemy, że Śląska Izba Aptekarska złożyła zapytanie do Ministerstwa Ochrony Środowiska Departamentu Gospodarki Odpadami jak należy interpretować dodany pkt 15 a ww. Ustawy.

Po dokładnej analizie przepisu i definicji lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego zawartej w dodanym art. 15a zwracamy uwagę, że każda torba o grubości poniżej 50 mikrometrów podlega opłacie recyklingowej. Jedynie torby o grubości poniżej 15 mikrometrów wydawane ze względów higienicznych (np. podkłady higieniczne, pampersy sprzedawane na sztuki itp.) lub oferowane jako podstawowe opakowania żywności luzem są zwolnione z tej opłaty.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że torebki mogą być wydawane za kwotę przekraczającą opłatę recyklingową tj. z uwzględnieniem ceny zakupu i ewentualnej marży. Opakowanie towaru jest elementem jego dostawy i pobieranie zapłaty nie koliduje z zapisami prawa farmaceutycznego (nie wolno sprzedawać samych torebek). W takiej sytuacji na paragonie winna być umieszczona nazwa torebka foliowa, a nie opłata recyklingowa i wówczas obowiązkowo przedmiotem obrotu jest towar, a nie usługa.

O nowych faktach związanych z wejściem w życie tzw. opłaty recyclingowej będziemy Państwa niezwłocznie informować.

Z poważaniem

Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

Radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej
Krystian Szulc

Doradca Podatkowy Śląskiej Izby Aptekarskiej
mgr Ewa Kłoda

Autor: Piotr Brukiewicz
chevron_left
14
05.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry