Apothecarius ebook Więcej
2017-12-29Piotr Brukiewicz
Wchodzi w życie opłata recyklingowa

1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzające opłatę recyklingową (Dz.U. 2017 r. poz. 2056), która będzie pobierana od lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, oferowanych przy zakupach, również tych dokonywanych w aptekach - informuje Ministerstwo Finansów. Opłata ta będzie pobierana przez przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego.

Informacja zaktualizowana dostępna na stronie: http://www.katowice.oia.pl/news/show/id/7396

Stawka opłaty recyklingowej wynosi 0,20 zł za jedną sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego (Dz.U. 2017 r. poz. 2389).

Ponadto opłata:

- jest pobierana od każdej wydanej w celu spakowania towarów torby o grubości tworzywa między 15, a 50 mikrometrów ,
- nie jest pobierana od toreb poniżej 15 mikrometrów tylko w sytuacji, gdy wymagają tego względy higieniczne (towar wydawany jest luzem - nie dotyczy aptek),
- stanowi dla przedsiębiorcy przychód w momencie pobrania,
- stanowi dla przedsiębiorcy koszt w momencie odprowadzenia sumy pobranych w danym roku opłat do budżetu państwa w terminie do dnia 15 marca kolejnego roku kalendarzowego ( art.40 c znowelizowanej ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami),
- zgodnie z pismem MF opłata powinna być wliczona do podstawy opodatkowania podatkiem VAT.

Treść komunikatu Ministerstwa Finansów ws. opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży toreb na zakupy z tworzyw sztucznych jest dostępna poniżej: https://goo.gl/oiwmSc

Na dzień 1 stycznia 2018 r. proponujemy podjąć następujące czynności :

- założyć w aptecznym programie sprzedaży kartotekę na towar / usługę o nazwie opłata recyklingowa – torba foliowa z ceną sprzedaży 0,20 zł netto, stawka VAT 23% (czyli brutto 0,25 zł) ,
- od 01.01.2018 r. faktury za zakup toreb traktować, jak faktury za leki i wprowadzać je na magazyn handlowy,
- przy wydawaniu pacjentowi torby traktować czynność jak sprzedaż i zafiskalizować ,
- torby otrzymywane za darmo np. od firm (o ile od nowego roku jeszcze takie będą) i te, które mamy już zaksięgowane jako koszt, a nie są wydane do końca 2017 r. należy wprowadzić na kartotekę z ceną zakupu 0,00 zł; można też przeliczyć ilość posiadanych toreb, ustalić ich cenę zakupu i wartość posiadanego zapasu wystornować z kosztów, a następnie wprowadzić do kartoteki z rzeczywistą ceną zakupu,
- od 01.01.2018 r. robiąc remanent towarów handlowych uwzględniać też reklamówki .

Komentarz Panie Ewy Kłody - doradcy podatkowego Śląskiej Izby Aptekarskiej:

Jako doradca podatkowy uważam, że opłata recyklingowa nie stanowi wydania towaru ani świadczenia usługi, więc nie powinna być objęta podatkiem VAT (takie stanowisko przez cały okres prezentowało Ministerstwo Środowiska). Ponieważ jednak Ministerstwo Finansów wydało komunikat, że opłata powinna być wliczona do podstawy opodatkowania ze stawką 23% powstaje wątpliwość, czy kwota 0,20 zł winna być uznana za kwotę netto czy brutto. Moim zdaniem to jest kwota brutto, opłata dla klienta każdego sklepu powinna być taka sama, bez względu na fakt, czy sprzedawca jest podatnikiem VAT czy też nie jest. Powyższe stanowisko proszę potraktować jako prywatną, niewiążącą opinię.

Jeżeli stanowisko MF co do obowiązku objęcia podatkiem VAT opłaty recyclingowej ulegnie zmianie niezwłocznie poinformujemy Państwa o tym fakcie.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 r. poz. 2056)
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2056

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej (Dz.U. 2017 r. poz. 2389)
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2389


Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet