Apothecarius ebook Więcej
2017-12-22Krystian Szulc
Zakończenie sporu w sprawie zwolnienia kierownika apteki

Sąd Okręgowy w Katowicach oddalił apelację pracodawcy od wyroku Rejonowego Sądu Pracy w Mikołowie przyznającego odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę z kierownikiem apteki (sygnatura akt: IX Pa 361/17). Link do informacji http://www.katowice.oia.pl/news/show/id/7248.

Wyrok Sądu Okręgowego potwierdził, że tak jak orzekł SR w Mikołowie, Kierownik Apteki nie jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.

Organizuje on pracę apteki zgodnie z treścią art. 88 i nast. Prawa farmaceutycznego, ale np.: kwestia zatrudnienia odpowiedniej liczby fachowych pracowników pozostaje w zakresie obowiązków pracodawcy (przedsiębiorcy).

Ważnym elementem jest też potwierdzenie przez Sąd II Instancji, że nakazywanie kierownikowi apteki przez pracodawcę korzystania z konkretnych źródeł zaopatrzenia jest skuteczne tylko wtedy jeżeli umożliwia pełne i na czas zaopatrzenie apteki zgodnie z wymogami prawa farmaceutycznego i potrzebami pacjenta.

Jeżeli te warunki nie są spełnione, kierownik apteki ma swobodę wyboru źródeł zaopatrzenia apteki gdyż interes pacjenta i obowiązujące prawo zobowiązuje kierownika do zaopatrzenia apteki w leki zgodnie z potrzebami pacjentów, bez względu na to, w której hurtowni jest możliwe dokonanie zakupu.

W razie sporu proszę pamiętać o udokumentowaniu braków w hurtowniach wskazanych przez właściciela np.: maile z odmową itp. Może być też notatka z rozmowy telefonicznej, że był brak danego leku z podaniem daty i godziny rozmowy.

Bardzo ważne jest też wskazanie przez Sąd, że pozwana nakazywała kierownikowi wręczanie lekarzom kalendarzy i złotych kart na zniżki na zakupy w aptece pomimo, że strona pozwana zaprzeczała takim praktykom.

Istotne w sprawie jest też uznanie prawomocnie przez dwie instancje prawa Samorządu Aptekarskiego do czynnego udziału w sprawach z zakresu prawa pracy po stronie aptekarzy.

Wyrok w tym zakresie wzmacnia zarówno pozycję samorządu jak też farmaceutów wobec pracodawców.

Krystian Szulc
Radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej

Autor: Krystian Szulc
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet