2017-12-04
Zdrowie najlepszą inwestycją! Ruszyła akcja „Niezbędne dla zdrowia”!

W ramach podjętej w ubiegłym roku akcji edukacyjnej „Nie żyj złudzeniami, zdrowie jest najważniejsze” Śląska Izba Lekarska zorganizowała jej IV edycję, pod hasłem „Niezbędne dla zdrowia”. Celem akcji jest poprawa stanu zdrowotności polskiego społeczeństwa poprzez przekazywanie rzetelnej wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień z dziedziny zdrowia oraz wzmacnianie świadomości w tym względzie.

Poradnik „Niezbędne dla zdrowia” powstał z inicjatywy Śląskiej Izby Lekarskiej przy udziale Śląskiej Izby Aptekarskiej, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach oraz Federacji Pacjentów Polskich. Współuczestniczenie w akcji Federacji Pacjentów Polskich ma szczególną wartość i znaczenie dla świadomego i przemyślanego udziału pacjentów w procesie diagnostyczno-terapeutycznym, co ma niebagatelne znaczenie dla efektywności systemu ochrony zdrowia. Prawo do ochrony życia i zdrowia gwarantuje nam Konstytucja. Coraz częściej pojawia się jednak oczekiwanie, że „zdrowie” mają dostarczać organizatorzy ochrony zdrowia (w tym nie stroniący od obietnic politycy i decydenci), a przede wszystkim lekarze, pielęgniarki, aptekarze i inni pracownicy medyczni, a pacjent ma być tylko odbiorcą tego dobra. Tymczasem odpowiedzialność za zdrowie wobec ograniczonych możliwości (pomimo stałego postępu) medycyny naprawczej ponoszą w znacznej mierze sami pacjenci.

„Zdrowie było, jest i będzie najwyższym dobrem, najlepszą inwestycją zarówno indywidualną, jak i publiczną.” – uważa Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach Jacek Kozakiewicz.

Stosowanie się do poniższych zaleceń pomoże zachować zdrowie w jak najlepszym stanie:

Dbaj o własne zdrowie – to Twoje największe dobro!

Zapobiegaj chorobom przestrzegając zaleceń prozdrowotnych, m.in. stosując odpowiednią dietę i aktywność fizyczną.

Nie lekceważ niepokojących objawów.

Nie pal papierosów, nie zażywaj narkotyków oraz tzw. dopalaczy, nie nadużywaj alkoholu.

Korzystaj ze szczepień ochronnych i badań profilaktycznych.

Dbaj o higienę osobistą.

Przedstaw lekarzowi lub farmaceucie swój problem, niczego nie ukrywając – zwłaszcza informacji o przyjmowanych lekach i innych produktach.

Stosuj się do zaleceń lekarza, realizuj plan leczenia, zażywaj przepisane leki, a jeśli masz wątpliwości odnośnie działania leków – powiedz o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Miej cierpliwość w oczekiwaniu na efekt leczenia.

Pamiętaj, że wzajemne zaufanie pacjenta, lekarza, farmaceuty, pielęgniarki i położnej oraz innych pracowników medycznych jest niezwykle ważne dla osiągnięcia najlepszych wyników leczenia.

Nie żyj złudzeniami – reklama i internetowy „dr Google” nie leczą!

Informuj lekarza o braku możliwości przyjścia na umówioną wizytę, dasz szansę innym na szybszą pomoc.

Idea tej akcji jest zbieżna z filozofią prowadzenia opieki farmaceutycznej i dlatego proszę wszystkich farmaceutów i zapraszam wszystkie apteki do jej popularyzacji i upowszechnienia wśród pacjentów.

W siedzibie Śląskiej Izby Aptekarskiej można odebrać (po uprzednim zgłoszeniu mailowo – katowice@oia.pl lub telefonicznie – 32-6089767) plakaty „Niezbędne dla zdrowia” lub pobrać plakat w wersji elektronicznej i wydrukować we własnym zakresie.

Więcej o akcji można przeczytać na stronach:
http://slaskieforum.pl/2017/11/28/zdrowie-najlepsza-inwestycja/
http://www.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/a/nowa-inicjatywa-slaskiej-izby-lekarskiej-niezbedne-dla-zdrowia,12704870/
http://pulsmedycyny.pl/4681306,53209,zdrowie-to-najlepsza-inwestycja
http://katowice.gosc.pl/doc/4345996.Rusza-akcja-Niezbedne-dla-zdrowia

oraz posłuchać audycji z 1.12.2017 r. "Rozmowa poranka" w Radiu eM z udziałem dra Jacka Kozakiewicza - Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach:

http://radioem.pl/doc/4349267.Niezbedne-dla-zdrowia


Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

Autor: Piotr Brukiewicz
chevron_left
11
04.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry