2019-09-17
Procedura kart FitProfit oraz FitSport dla członków Śląskiej Izby Aptekarskiej od 17.09.2019 r.

Zaktualizowana procedura dokonywania wpłat i zgłoszeń do programu firmy Vanity Style kart sportowo-rekreacyjnych FitProfit (bez limitu, wyszukiwarka obiektów - https://www.fitprofit.pl/obiekty) oraz FitSport (8 wejść w miesiącu, wyszukiwarka obiektów http://www.kartafitsport.pl/obiekty) dla członków Śląskiej Izby Aptekarskiej obowiązująca od 17.09.2019 r.

Od 1.10.2019 r. zostanie uruchomiony nowy sposób płatności za karty sportowe. Począwszy od tego dnia opłat za karty sportowe należy dokonywać WYŁĄCZNIE poprzez płatności internetowe PayU na platformie eVS w terminie od 1-go do 20-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc korzystania z karty.

I. OFEROWANE WARUNKI CENOWE (opłata miesięczna)

Ofertę można otrzymać po rejestracji w formularzu:

http://www.katowice.oia.pl/formularze/karty_sportowo_rekreacyjne

II. MOŻLIWOŚĆ ZGŁOSZENIA OSÓB DODATKOWYCH

OSOBY TOWARZYSZĄCE - każdy Członek posiadający aktywny abonament może zgłosić 1 osobę towarzyszącą.

DZIECI - każdy Członek posiadający aktywny abonament może zgłosić wszystkie swoje dzieci (tj. dzieci własne i/lub przysposobione pozostające na gospodarstwie domowym Członka do 15 r. ż.).

III. ZGŁOSZENIE CHĘCI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

TERMINY:

Do 18-ego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc aktywacji abonamentu należy wypełnić formularz zgłoszenia na stronie internetowej Śląskiej Izby Aptekarskiej pod adresem http://www.katowice.oia.pl/formularze/karty_sportowo_rekreacyjne

SPOSÓB ZGŁASZANIA:

1. Członek poprzez wyżej wymienioną stronę internetową uzupełnia niezbędne dane czyli: adres email, imię i nazwisko oraz numer PWZ.

2. Członek Wyraża zgodę na udostępnienie adresu e-mail do VanityStyle Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-054, Jasna 24, w celu przesłania linku aktywacyjnego do platformy eVanityStyle.

3. Członek wyraża zgodę na przetwarzanie przez administratora VanityStyle Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-054, Jasna 24, swoich danych osobowych zawartych w formularzu zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w celu przesłania linku aktywacyjnego do platformy eVanityStyle.

4. Członek wyraża zgodę na otrzymanie informacji handlowej dotyczącej warunków przystąpienia do programu od VanityStyle Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-054, Jasna 24 za pośrednictwem podanego przeze mnie adresu e-mail, zgodnie z art.10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Członek zaznacza zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

6. Po uzupełnieniu wyżej wymienionych rubryk Członek dostaje link aktywacyjny do platformy eVanityStyle.

ISTOTNE INFORMACJE:

1. Członkowie mogą zgłaszać się do Programu w każdym miesiącu kalendarzowym na okres miesiąca.

2. Okres posiadania karty przez Członka Śląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej i osoby towarzyszącej/dziecka musi się pokrywać.

3. Karta dla osoby towarzyszącej/dziecka musi być tożsama z kartą Członka, tzn. Członka Śląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, korzystający z karty FitSport nie ma możliwości zgłoszenia os. towarzyszącej/dziecka do programu FitProfit.

IV. UWAGA!!! ZMIANA METODY PŁATNOŚCI ZA KARTY SPORTOWE OD 1.10.2019 r. – PŁATNOŚĆ INTERNETOWA PAYU

OPŁATA ZA ABONAMENT

1. Z dniem 1.10.2019 r. zostanie uruchomiony nowy sposób płatności za karty sportowe.
Począwszy od tego dnia opłat za karty sportowe należy dokonywać WYŁĄCZNIE poprzez płatności internetowe PayU na platformie eVS w terminie od 1-go do 20-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc korzystania z karty. Po 20–tym dniu miesiąca dokonywanie płatności na platformie eVS będzie wyłączona. Brak wpłaty będzie równoznaczny z dezaktywacją karty od 1–go dnia następnego miesiąca.

W związku z powyższym wszystkie wpłaty dokonane na indywidualne konto bankowe w terminie po 17.09.2019 r. będą zwracane do nadawcy przelewu.

V. PRZEDŁUŻENIE ABONAMENTU

Przedłużenie abonamentu odbywa się poprzez dokonanie płatności internetowej PayU po zalogowaniu się na platformę eVS.
Karta pozostanie aktywna na kolejny okres rozliczeniowy po opłacie w terminie od 1–go do 20–go dnia miesiąca poprzedzającego datę aktywacji karty.

VI. REZYGNACJA

Brak wpłaty oznacza rezygnację z programu. Moment rezygnacji przez Członka Śląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej z programu jest równoznaczny z rezygnacją również jego osoby towarzyszącej i dzieci.

VII. DYSTRYBUCJA

VS zapewnia wysyłkę kart. Karty będą gotowe do odbioru w siedzibie Śląskiej Izby Aptekarskiej, w godzinach otwarcia (poniedziałek godz. 11.00-18.00, wtorek-piątek godz. 8.00-15.00), po 29-tym dniu każdego m-ca poprzedzającego miesiąc aktywacji karty.

VIII. REKLAMACJE

Reklamacje w zakresie płatności można zgłaszać na adres e-mail: infolinia@vanitystyle.pl. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

 

Z poważaniem
Lech Wróblewski

Dokładny termin: 2018-08-17 00:00:00
Autor: Lech Wróblewski
chevron_left
25
10.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry