2017-08-24
Wyjaśnienia Astellas Pharma Sp. z o.o. w sprawie realizacji zamówień na leki z aptek

W związku ze skargą farmaceutów na procedury oraz trudności w zapewnieniu dostępności leków oraz pismem Śląskiej Izby Aptekarskiej, firma Astellas Pharma Sp. z o.o. przesyła wyjaśnienie, z prośbą o publikację.

Otrzymaliśmy również ustosunkowanie się farmaceuty na wyjaśnienia firmy Astellas Pharma Sp. z o.o.

Całość korespondencji dostępna w złączeniu w plikach PDF.

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

***

Nasz znak: SIAKat-0243-2017

Katowice, 24 sierpnia 2017 r.


Pan Tapani Sura
Prezes Zarządu
Astellas Pharma Sp. z o.o.


Szanowny Panie Prezesie,

W odpowiedzi na pismo z 7.08.2017 r. odebrane 11.08.2017 r. uprzejmie informujemy, że zgodnie z wnioskiem, Państwa pismo publikujemy na naszej stronie www.katowice.oia.pl wraz z odpowiedzią apteki.

Zwracamy uwagę, że Państwo dalej, wbrew stanowisku Ministra Zdrowia z 11.10.2016 r., które załączamy do pisma oraz obowiązującemu prawu, realizację zamówień uzależniają od przesłania przez aptekę skanów recept.

Jest to praktyka, która nie powinna mieć miejsca. Zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 95 i nast. ustawy prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2016 poz. 2142 ze zm.) „Apteki ogólnodostępne zobowiązane są do posiadania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w ilości i asortymencie niezbędnym do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych miejscowej ludności.”

Jednocześnie samorząd stoi na stanowisku, że w przypadku wystąpienia przeszkód w realizacji zamówienia, w emailu skierowanym do apteki winna być podana przyczyna odmowy realizacji, a nie prośba o kontakt, która nic nie wyjaśnia. Jest to w interesie polskich pacjentów, którzy lek powinni otrzymać niezwłocznie.

W kwestii, jak to Państwo ujęli „stosownego sprostowania”, publikacją Państwa pisma i korespondencji w sprawie uznajemy za zamknięcie sprawy.

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

Zał. Pismo MZ nr PLO.461.486.2016.BRB 585636 z 11.08.2016 r.

Do wiadomości:
1. Minister Zdrowia
2. Główny Inspektor Farmaceutyczny
3. Federacja Pacjentów Polskich

Autor: Piotr Brukiewicz
chevron_left
21
09.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry